Filosofi

Intelligent Systems er en virksomhed, som er funderet i en filosofi og et sæt af værdier, som udgør grundlaget for virksomhedens identitet, kultur og strategi.

Kunden, kvalitet, innovation og kompetence – er de fire begreber som ligger til grund for Intelligent Systems’ filosofi.

Kunden

Kunden og kundens behov skal altid være i centrum. Vi søger at indgå i et tæt partnerskab med kunden og være en troværdig og pålidelig partner. Vi lader aldrig vores kunder i stikken.

Kvalitet

Vi vil realisere systemer og gennemføre projekter i høj kvalitet og til rette tid. Vi udvikler, leverer og supporterer software til ‘mission critical’ systemer og ved, at det stiller krav til vores professionalisme, metoder og fleksibilitet. Krav vi agter at leve op til.

Innovation

Vi vil udvikle ideer, koncepter og systemer, som hjælper os og vores kunder til at nå vores mål, og vil derigennem skabe værdi for kunderne, kundernes kunder og i værdikædens sidste led forbrugerne.

Kompetence

Vi har valgt et snævert teknologisk og forretningsmæssigt fokus og er eksperter indenfor vores felt. Vi er opmærksomme på at viden og knowhow kun findes i virksomheden i kraft af kompetente medarbejdere.

Værdier

Intelligent Systems har defineret et sæt af værdier, som giver virksomheden og dens ansatte et kompas at navigere efter – både internt og eksternt. De tolv værdier er:

values-dk