Teknologi

Teknologiske segmenter indenfor automatisering

Større automatiserede systemer vil ofte være lagdelte og bestå af systemer på tre niveauer:

  • Forretnings- og administrativt niveau
  • Højniveau styring og dataopsamling
  • Mekanisk, lavniveau styring og dataopsamling

 

Teknologisk fokus

Teknologisk fokus er rettet mod højniveau software til automatisering – software der integrerer forretningssystemer og industriel automatisering og giver mulighed for at tilføje intelligens, skaber overblik og muliggør optimering. Det er den teknologi, der ligger mellem lavniveau styring og dataopsamling på den ene side og administrative systemer og brugere på den anden side. Klik på illustrationen for at forstørre.

 

Forretnings- og administrativt niveau

På det forretnings- og administrative niveau findes virksomhedens administrative forretnings systemer som omfatter ERP-systemer, CRM-systemer og økonomi-systemer. Fokus er på virksomhedens forretningsprocesser og på planlægning, indkøb, salg, kundeforhold, ordre, fakturering, bogføring og opfølgning.

Højniveau styring og dataopsamling

Højniveau styring og dataopsamling er et lag, der har til formål at skabe overblik, koordinere og skabe en logisk sammenhæng mellem de forskellige enheder og systemer. På den måde har laget ansvar for integration mellem enheder til lavniveau styring og dataopsamling på den ene side og virksomhedens administrative forretningssystemer og brugere på den anden side.

Det logiske niveau omfatter ofte MES-systemer (Manufacturing Execution Systems) og SCADA-systemer (Supervisory Control And Data Acquisition).

Det logiske niveau realiseres normalt vha. en eller flere servere, som er forbundet via forskellige typer af netværk til virksomhedens administrative systmer, til lavniveau styring- og dataopsamlingsenheder og eventuelt til PC’er, skærme, printere og mobile enheder, som brugere kan anvende til at tilgå det logiske niveau direkte. De teknologier og platforme som typisk anvendes til realisering af det logiske niveau er beskrevet nærmere i afsnittet Platforme og teknologier.

Det logiske niveau opsamler status og data fra de lavniveau enheder i det underliggende fysike niveau, skaber logisk sammenhæng i det og formaterer det til brug i de administrative systemer eller til brug af direkte brugere. Samtidig modtager laget logiske kommandoer fra administrative systemer og direkte brugere, som det fortolker og formatere til en eller flere fysike styringskommandoer, der sendes til de underliggende lavniveau enheder.

Det logiske niveau kaldes også ofte for højniveau styring og dataopsamling.

Det fysiske niveau – lavniveau styring og dataopsamling

På det fysiske niveau findes de enheder som har ansvar for lavniveau styring og dataopsamling. Systemet vil normalt bestå af et antal mekanike enheder, som er udstyret med transducere, sensorer eller aktuatorer. Det kan f.eks. være automatiserede rullebånd. De er typisk forbundet vha. et industrielt netværk til en eller lavniveau styrings- og dataopsamlingsenheder.

Lavniveau styring- og dataopsamlingsenheder realiseres oftest vha. PLC’er eller embedded elektronik. Fokus i det fysiske lag er på realtids-styring af de enkelte enheder samt dataopsamling.

Et system vil ofte bestå af mange forskellige fysiske enheder, som anvender forskellige typer af styringsenheder og kommunikation. Det er det ovenliggende logiske niveau, som har ansvar for at skabe sammenhæng mellem de forskelligartede enheder i det fysiske lag.

Blandt verdens førende indenfor software og IT til det logiske niveau

Intelligent Systems fokuserer det logiske niveau og vil være blandt verdens førende indenfor software og IT til højniveau styring og dataopsamling. Hensigten med dette snævre fokus er at Intelligent Systems kan specialisere sig og på den måde ombygge og vedligeholde en ekspertise på området, som placerer Intelligent Systems blandt verdens førende indenfor lige netop dette område.

 

Læs mere…?