Platforme og teknologier

Intelligent Systems fokuserer på software til højniveau styring og dataopsamling i automatiserede logistiksystemer. Software, som ofte fungere som et logisk abstraktionslag.
Det er et område, som normalt realiseres vha. en eller flere servere forbundet via netværk til virksomhedens administrative systemer (det administrative niveau) og de lavniveau styrings- og dataopsamlingsenheder (det fysike niveau) samt et antal eksterne klient-enheder, som kan give brugere direkte adgang.

 


Teknologisk fokus

Intelligent Systems fokuserer på det midterste lag – på højniveau styring og dataopsamling også kaldet det logiske niveau.

 

Området kan overordnet yderligere opdeles i følgende teknologiske underområder:

 • Serverteknologi
 • Klientteknologi (eller klientteknologier)
 • Kommunikationsteknologi
  • for kommunikation med de administrative systemer
  • for kommunikation med lavniveau styring- og dataopsamlingsenheder
  • for kommunikation med klienter-enheder

Indenfor hvert af de nævnte områder kan løsningen basere sig på flere forskellige teknologier, som kan være nogenlunde ekvivalente, men hver især har sine fordele og ulemper. Ofte kan valg af en teknologi påvirke aspekter som udviklingstid, omkostninger, stabilitet, software-vedligeholdelse og brugervenlighed.

Intelligent Systems har et sæt af foretrukne teknologier, men det konkrete valg træffes altid i samarbejde med kunden. I valget kan indgå både en projektspecifik vurdering og langsigtede strategiske valg. Det kan f.eks. være et spørgsmål om hvilken kommunikationsform man skal vælge til kommunikation med et administrativt system, eller et spørgsmål om man skal vælge en Linux-baseret løsning fremfor en en Windows-baseret løsning. I valget vil også indgå vurdering af cost og benefits ved de enkelte teknologier.

Intelligent Systems tilbyder at bygge systemer på kundernes ønskede teknologier eller at bygge på Intelligent Systems’ Intelligent Warehouse software platform.

Serverteknologier

Valg af serverteknologi omfatter følgende valg:

 • Platform
 • Operativsystem
 • Applikationsserver
 • Database
 • Web Server

Her kan man generalisere og opdele teknologierne i to grupper baseret på hvilken platform de kan anvendes fra. Her anbefaler vi at man enten vælger Java™ eller .NET som platform.

Intelligent Systems fortrukne serverteknologier til Java-platformen er:

Platform:

Java™

Operativsystem: Windows 2008/2012 Server
Windows 7
Red Hat Enterprise Linux
Ubuntu Linux
Solaris
HP Unix
Applikationsserver: JBoss Application Server 7.0
Spring
Oracle WebLogic Server 11gR1
Database: Oracle 10g/11g
Microsoft SQL Server 2008 / 2012
HSQLDB (HyperSQL) 2.2
Web Server: Apache HTTP Server 2.4
Apache Tomcat 7.0
Native/unmanaged programming: ANSI C

Intelligent Systems fortrukne serverteknologier til .NET-platformen er:

Platform:

Microsoft .NET Framework

Operativsystem: Windows 2008/2012 Server
Windows 7
Applikationsserver:
Database: Microsoft SQL Server 2008 / 2012
Oracle 10g/11g
Web Server: Apache HTTP Server 2.4
Microsoft Internet Information Server 7.5 / 8
Native/unmanaged programming: ANSI C

 

Klient-teknologier

Inden for klient-teknologier er der en række mulighed. Klient-teknologierne kan overordnet opdeles i følgende områder:

 • PC-klienter (også kaldet rige klienter)
 • Håndholdte og mobile klienter
 • Web-klienter

Indenfor hver af de ovenstående typer af klienter findes en række forskellige teknologier. Intelligent Systems foretrukne teknologier er listet nedenfor.

PC-klient teknologier

Ligesom med serverteknologi har vi valgt at generalisere og opdele teknologierne i to grupper baseret på hvilken platform de kan anvendes fra –Java™ eller .NET.

Intelligent Systems fortrukne .NET-baserede PC-klient teknologier:

Platform:

Microsoft .NET Framework

Klient-teknologi: Microsoft .NET Framework
Operativsystem: Windows 7
Windows XP Professional
Windows Vista

Intelligent Systems fortrukne Java-baserede PC-klient teknologier:

Platform:

Java™ Standard Edition

Klient-teknologi: Java Swing
Eclipse Rich Client Platform (RCP)
Operativsystem: Windows 7
Windows XP Professional
Red Hat Enterprise Linux
Ubuntu Linux
Windows Vista

 

Teknologier til håndholdte og mobile enheder

Intelligent Systems fortrukne klientteknologier til håndholdte og mobile enheder:

Mobil klient- teknologi: Microsoft .NET Compact Framework
Java™
telnetTelnet
Objective-C
Android
Windows Phone
Operativ systemer: windowsmobileWindows Mobile
windows-rtWindows RT
ios-logoiOS

 

Web-teknologier

Intelligent Systems fortrukne web-teknologier:

Web-teknologi: Java™ Web Application (JEE/J2EE)
PHP Web Application

 

Kommunikationsteknologier

Intelligent Systems fortrukne kommunikationsteknologier:

Kommunikations- teknologi: Ethernet
Wi-Fi, wireless
GSM/GPRS
Serial communication
Socket/TCP-based messaging (RFC-1006, etc.)
File-based data exchange (via FTP, SFTP, HTTP, WebDav, etc.)
JMS
Web Services (SOAP/XML)
Java RMI
CORBA
SAP RFC
Terminal emulation (Telnet, SSH, etc.)
Text based messaging (SMS, email, etc.)
Standard database connectivity (JDBC, ODP.NET, ODBC, etc.)
Java™ and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Intelligent Systems A/S is independent of Oracle.