Nyt bestyrelsesmedlem hos Intelligent Systems

Intelligent Systems har udvidet sin bestyrelse med endnu et medlem, Henrik Jensen.

Henrik Jensen er admini­strerende direktør for den danske afdeling af Balluff, hvor han har ansvar for salg og strategi i Danmark samt koncernens strategi indenfor vindkraft globalt. Henrik har en fortid som blandt andet Business Manager hosDelta og elektronik-ingeniør og elektronikmekaniker hos NATO ogSøværnet.