Intelligent Systems og Univeyor indgår aftale

Intelligent Systems har indgået aftale med Univeyor A/S om levering af konsulentbistand til systemudvikling.