Niki Grigoriou oplægsholder i debat om videnbroer

På konferencen om videnbroer på Aalborg Universitet 4. oktober er direktør Niki Grigoriou inviteret til at holde oplæg. Konferencen skal skabe fokus på at udnytte og styrke videnbroerne, således at erhverslivet kan få større adgang til den viden, der ligger i videninstitutionerne. I sit oplæg skal Niki komme med et bud på et samarbejde mellem erhverv og videninstitutioner, og hvordan der kan skabes synergi mellem forskning og forretning og derigennem skabe innovation og vækst.

Blandt oplægsholderne er blandt andre videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen, regionale politikere og ledende erhvervsfolk. Se programmet for konferencen her.