R&D projekter

nurce-ihl-news-674x431Banebrydende løsninger er en del af Intelligent Systems’ agenda og vi er en del af flere revolutionerende projekter indenfor sundhedssektoren.

Herunder finder du information omkring de løsninger, Intelligent Systems arbejder med, og hvilke projekter vi deltager i. Seneste nyt omkring vores sundhedsprojekter kan læses her.

Projekter:

Intelligent Hospitalslogistik (IHL)


webnyhed-ihl-kick-off_528x291Intelligent Hospitalslogistik (IHL) er et revolutionerende intelligent lager- og logistiksystem til nye og eksisterende sygehuse – et system, hvor tøj, mad, medicin, instrumenter, udstyr og meget andet kommer ud af væggen, lige præcis hvor og når plejepersonalet har brug for det. Konceptet har været på tegnebrættet hos Intelligent Systems og en række partnere siden 2010 og projektet siges at være en af de mest lovende og banebrydende projekter indenfor hospitalslogistik i mange år med et budget på over 24 millioner kr. Den korte udviklingshorisont og tætte dialog med sygehusene i Danmark sikrer at flere nye sygehuse har muligheden for at indbygge konceptet i deres byggeplaner. Dog kan løsningen også etableres i eksisterende bygninger gennem ombygning, udvidelse eller gennem installationen af udvendige forsyningskorridorer og skakter.

Intelligent Hospitalslogistik (IHL) er allerede anbefalet i et af de 10 pejlemærker, som De Danske Regioner har udstukket for de kommende sygehusbyggerier og med støtte fra Markedsmodningsfonden bliver det nu muligt at færdigudvikle, afprøve, tilpasse og demonstrere systemet fra maj 2013 til april 2015.

I alt deltager 18 danske virksomheder og herunder fem danske sygehuse i projektet. IHL kombinerer eksisterende teknologier og skaber et nyt integreret transport-og lagersystem; en fuldautomatiseret infrastruktur indbygget i sygehusets vægge og lofter. Systemet gør Komplet_systemadgang til lagrede instrumenter, varer og udstyr lige så nemt som at sende eller modtage rørpost eller at tappe postevand fra hanen. Som en sygeplejerske udtrykker det: “I ​​fremtiden kommer varerne ud af væggen, når du har brug for dem!”

Mere om IHL:

Den Intelligente Forsendelseskasse


Intelligent Systems er projektholder på et innovativt nordjysk projekt, der skaber en intelligent forsendelseskasse, som forbedrer kvaliteten af prøveresultater og diagnoser, når blodprøver og andre prøver sendes til analyse på sygehusene fra de praktiserende læger. Projektet modtog i november 2012 en bevilling på 4 millioner fra Fornyelsesfonden og er et af flere projekter, der fokuserer på at skabe mere intelligent logistik til fremtidens sygehuse. Projektet forventes at skabe 25-30 arbejdspladser i Danmark over de næste år samt mulighed for yderligere arbejdspladser de følgende år.

Projektet tilsigter at forbedre kvaliteten af patientdiagnoser, øge sikkerheden og kvaliteten ved transport af blodprøver samt optimere ressourceforbruget for sygepersonalet ved intelligent-systems-lt-automation-principskitse-diffuldautomatisk udpakning, identifikation og sortering af prøverne.

Mere om Den Intelligente Forsendelseskasse:

DEFU-STEPP: Vision for fremtidens fuldautomatiske sterilcentraler


defu-stepp-sterilsager-350x200Projektet DEFU-STEPP (DEn Fuldautomatiske STErilcentral og Procedure Pakning) havde til mål at identificere nye koncepter for den automatiserede sterilcentral og arbejde med udvikling af nye metoder og designelementer til automatisering af sterilcentraler og procedurepakning. Konklusionen på projektet gav en række anbefalinger for en succesfuld automatisering af sterilcentraler.

Intelligent Systems har i projektet arbejdet med produktionsplanlægning og sporbarhed sammen med Syddansk Universitet, Teknologisk Institut og Sygehus Sønderjylland. I arbejdsgruppen blev der set nærmere på sporbarhedsteknologier og automatisering. Sporbarhedsteknologier (som eksempelvis stregkoder, RFID, it-baserede sporbarhedssystemer og lagerstyring) og automatiseringsmuligheder (som lager- og transportsystemer, håndtering ved hjælp af robotter og integration af it) blev analyseret og vurderet for at finde frem til de helt rigtige løsninger.

Læs mere om DEFU-STEPP: