DISAPI – Den Intelligente Sterilcentral – Automatisering af pakning og inspektion

Arbejdsgange på sterilcentraler skal automatiseres og Danmarks fem regioner og Markedsmodningsfonden har efterspurgt udvikling af nye løsninger. Intelligent Systems har vundet PCP-udbuddets fase 1 i samarbejde med LT-Automation, Process Engineering og Granau IT.

PCP-udbuddet (PCP står for Prækommercielle Indkøb) fokuserer på en automatisering af arbejdsgange på sterilcentraler, og dermed sikres optimale og effektive processer omkring sterilhåndtering. Den største udfordring er at få skabt sterilcentraler, hvor der ikke er risiko for kontaminering af instrumenterne, og hvor der ikke sker fejl i håndteringen af de enkelte instrumenter. Der ønskes også, at arbejdsprocesserne i mindre grad præges af ensformigt gentaget arbejde, og at manuelle processer kan automatiseres med positive økonomiske konsekvenser til følge.

Et strategisk samarbejde

Intelligent Systems har indgået et strategisk samarbejde med de tre partnere for at skabe en agil og effektiv organisation, som kan omdanne deres individuelle specialviden omkostningseffektivt til et kommercielt, bæredygtigt produkt.

I partnerskabet tilfører Intelligent Systems viden og kompetencer omkring sterilcentraler, sygehuslogistik samt software og IT til automatisering og sporbarhed. Process Engineering byder ind med viden og kompetencer omkring sterilcentraler og standarder for hygiejne og indretning af sterilcentraler samt automatisering. LT Automation bidrager med viden og kompetencer omkring automatisering og robotteknologi. Granau IT bidrager med viden og kompetencer omkring RFID-teknologi og sporbarhedsløsninger.

Baggrund for udbuddet

Staten og de fem regioner har tilsammen afsat mere end 40 mia kr. til at bygge en række nye sygehuse rundt i landet samt til renovation af de eksisterende.

I 2011 etablerede de Sygehuspartnerskabet med henblik på at hjælpe danske virksomheder til at udnytte det potentiale, som er forbundet med med investeringerne i nybygning og renovering af danske sygehuse. Partnerskabet skal bidrage til, at danske virksomheder kan byde ind med nye produkter og løsninger, som bidrager til en mere effektiv drift af sygehusene, bedre opgavevaretagelse og som rummer et globalt markedspotentiale.

I 2014 afholdte Sygehuspartnerskabet to PCP-udbud, hvoraf Intelligent Systems og partnerne har vundet det ene.

Læs mere om sygehuspartnerskabet og PCP-udbuddene her