Metoder

Intelligent Systems gør brug af følgende metoder i forbindelse medsoftwareudvikling og projektledelse.

Unified Process (UP)

Unified Process og IBM og Rational’s version af samme kaldet Rational Unified Process (RUP) er den metode der op gennem 90’er er udviklet og forfinet, og i dag må betragtes som referencemodel for alle moderne softwareudviklingsprocesser. Metoden er dokumenteret i bogen “The Unified Software Development Process” af ‘The Three Amigos’ Grady Booch, James Rumbaugh og Ivar Jacobson (Addison-Wesley, 1999). Metoden blev defineret i forlængelse af de tres arbejde med at udvikle UML.

Aktiviteter i Unified Process og RUP er organiseret omkring 4 faser og 9 dicipliner. Metoden ligger op til at faserne bliver splittet op i iterationer, så f.eks. kontruktionsfasen bliver til tre mindre konstruktionsiterationer.

Agile Unified Process (AUP)

Agile Unified Process er en simplificeret og mere fleksibil udgave af Rational Unified Process. Ligesom RUP og UP indeholder den 4 faser. Men i stedet for 9 dicipliner er der i AUP kun 7 dicipliner.

  • Model
  • Implementation
  • Test
  • Deployment
  • Configuration Management
  • Project Management
  • Environment

Unified Modelling Language (UML)

UML er et modelleringssprog der anvendes til modellering og dokumentation af software. UML er standardiseret og vedligeholdes af standardorganisationen OMG. UML anvendes i dag i de fleste softwareudviklingsmetoder og understøttes af mange værktøjer.

SCRUM

SCRUM er en fleksibel metode til projektledelse, som har vist sig at forbedre produktiviteten dramatisk i mange softwareudvilklings-teams. Metoden blev første gang anvendt hos Toyota og er efterfølgende dokumenteret af Takeuchi og Nonaka i “The New New Product Development Game” (Harvard Business Review, Jan-Feb 1986).

SCRUM er bygget op om nogle få rutiner, som primært har til formål at sikre god kommunikation i udviklingsteamet. Der er opnået dramatiske produktivitetsforbedringer ved at anvende SCRUM i forbindelse med software udviklingsprojekter.

Læs mere…?