Netværk

Intelligent Systems deltager aktivt i flere netværk med det formål at styrke og opbygge relationer, viden, kompetencer og know-how. For at styrke og vedligeholde positionen som leverandør af specialviden og kompetencer, søger Intelligent Systems hele tiden inspiration og viden.
Netværk er med til at gøre Intelligent Systems til en stærkere partner for sine kunder og levere de kompetencer og ydelser, kunderne har brug for.

Intelligent Systems er medlem af følgende netværk:

 


robocluster
RoboCluster er et dansk innovationsnetværk, der samler kompetencer og eksperter inden for robotteknologi, automation og intelligente systemer. Netværket består af forsknings- og uddannelsesinstitutioner med speciale i robotteknologi og automatiseringsteknologier samt udviklere, leverandører og slutbrugere i robot-industrien. Gennem matchmaking, formidlingsaktiviteter, ledelse og emne specifikke begivenheder sigter RoboCluster på at styrke den danske og den europæiske udvikling samt innovativ brug af robotteknologi og automatiseringsteknologi.

Intelligent Logistik
Netværk

Intelligent Logistik Netværk
er specielt tilegnet virksomheder, der udvikler, fremstiller eller leverer intelligente logistikløsninger. Netværket henvender sig derudover til forskere og undervisere fra forsknings- og undervisningsinstitutioner, der beskæftiger sig med intelligente logistikløsninger.

welfare-tech

Welfare Tech
er en markedsdreven klynge for udvikling, udbredelse og implementering af velfærdsteknologier inden for social- og sundhedsområdet. Gennem privat/offentlig forretningsudvikling, videndeling og tværfagligt samarbejde arbejder medlemmerne i Welfare Tech for at udvikle nye teknologier og produkter, som kan øge kvaliteten og produktiviteten i den offentlige service, og samtidig skabe nye job og eksportmuligheder i den private sektor.

sesam-logo

SESAM
samler alle aktiviteter vedrørende informationsudveksling inden for automatisering og sammenkobling af produktionsudstyr. SESAM er et netværk af mere end 145 kunder, leverandører, rådgivere m.fl. inden for automation.

SESAM har tre fokusområder:

  • Informationsformidling om automationsteknologier.
  • Beskrivelse og opbygning af viden om god automatiserings praksis i fødevareindustrien. Denne aktivitet er kendt under navnet SESAM-FOOD og GAPP.
  • Udarbejdelse af et projekt– og dokumentstyringssystem til gennemførelse af automationsprojekter.
SESAM-FOOD SESAM-FOOD er en undergruppe under Sekretariatet for sammenkobling af produktionsudstyr (SESAM) og beskæftiger sig med god automationspraksis i fødevareindustrien.

brainsbusiness

BrainsBusiness
– ICTNORCOM Business’ medlemmer er både små og store virksomheder, forsknings- og videninstitutioner og offentlige aktører.
Netværkets formål er at styrke samarbejdet mellem alle, der beskæftiger sig med IKT (informations- og kommunikations teknologi) i Nordjylland, samt at gøre regionens mangfoldige IKT kompetencer endnu mere synlige for omverdenen.

is_67x82

Institut for Selskabsledelse
er et netværk for direktører og agerer som facilitator for en række executive netværksgrupper bestående af 999 adm. direktører og virksomhedsledere. I executive netværksgruppe får medlemmerne sparring og erfaringsudveksling på topniveau samt en række aktuelle indlæg fra den absolutte elite af topledere i dansk erhvervsliv. IS har også netværksgrupper i både Norge, Sverige, England og Holland.

Network4Service

Network4Service
er et netværk for servicechefer i store danske industrivirksomheder.

effektivitet.dk

effektivitet.dk
er et netværk, hvor medlemmer udveksler viden om udvikling og drift, produktion, Supply Chain Management og operational excellence – på kurser, i netværksgrupper og forskellige faglige fora.

javagruppen

Javagruppen
er et netværk for erfaringsudveksling. På medlemsmøder udveksles der erfaringer og præsenteres forskellige løsninger iblandt Javagruppens medlemmer.

Aarhus .NET User Group

Aarhus .NET User Group
(ANUG) er en gruppe med interesse i Microsoft.NET. og som sigter efter at hjælpe udviklere udnytte .NET teknologien fuldt ud ved indsigt i virkelighedens scenarier og projekter.