Projektet Den Intelligente Forsendelseskasse har udviklet en løsning til automatiseret håndtering af blodprøver. Hovedgevinsterne er en mere effektiv håndtering og transport af blodprøver, højere kvalitet i diagnostiseringen, større patientsikkerhed og bedre arbejdsmiljø. Den 27. november inviterer vi til afslutningskonference, hvor resultaterne præsenteres.

Gennem de seneste 2 år har Intelligent Systems og Aalborg Universitetshospital stået i spidsen for innovationsprojektet Den Intelligente Forsendelseskasse, der er blevet gennemført i et samarbejde mellem Odense UniversitetsHospital, LT Automation A/S, Farusa Emballage A/S, RoboCluster and Syddansk Universitet.

Projektet har ført til udviklingen af et totalt løsningskoncept for intelligent logistik og automatiseret håndtering af blodprøver – fra rekvirering og prøvetagning til prøveanalyse i sygehusenes biokemiske laboratorier. Den Intelligente Forsendelseskasse optimerer både prøvekvalitet, diagnosticeringstider og -sikkerhed og sikrer en bedre udnyttelse af laboranter og andre specialister. Det giver både et bedre arbejdsmiljø, en øget kapacitet og en bedre økonomi på sygehusenes laboratorier.

I oktober 2014 udstilles en prototype bestående af den intelligente forsendelseskasse og robotløsningen i forhallen på Aalborg Universitetshospital.


Sporbarhed og overvågning

Intelligent Systems har bidraget til projektet med bl.a. sporbarhedsteknologi og styring af overvågning og automatisering. Og gevinsterne ved at kunne spore, overvåge og håndtere prøverne automatisk er store:

Sporbarhed af prøven fra udtagning til analyse på laboratoriet, overvågning af temperatur under transporten og robot-automatisering på det biokemiske laboratorium forbedrer kvaliteten af prøveresultater og diagnoser, mindsker risikoen for fejldiagnosticering af patienten og sikrer en hurtig behandlingstid.

Den automatiserede håndtering af prøverne optimerer hele processen fra blodprøve tages, til resultatet af analysen er klar. På de biokemiske laboratorier håndteres prøverne af en fuldautomatisk robot der modtager, udpakker og sorterer prøverne. Det betyder et langt mere effektivt laboratorium, hvor kapaciteten øges samtidig med at det frigør ressourcer, så laboratoriets personale kan fokusere på analyse og prøveresultater fremfor på håndtering af logistik og udpakning af forsendelseskasser. Det betyder også at arbejdsmiljøet forbedres, da de manuelle arbejdsgange automatiseres.

Læs mere om Den Intelligente Forsendelseskasse her.

Afslutningskonference – resultater og perspektiver

På konferencen den 27. november 2014 sætter vi fokus på den gennemførte innovationsproces og udviklingssamarbejdet og samler op på erfaringerne fra både virksomheder og hospitaler. Virksomhederne vil præsentere elementerne i løsningen, og derudover vil der være indlæg med spændende vinkler og synspunkter på brugerdreven innovation i sundhedssektoren og markedsperspektiverne herfor fra både Regionsrådsformand i Region Nordjylland Ulla Astman, innovationschef i Region Nordjylland Kjeld Lisby samt lektor René Goduscheit fra Syddansk Universitet.

Se programmet for konferencen og tilmeld dig her.

Konferencen finder sted den 27. november 2014, kl. 10-14.30 på Aalborg Universitetshospital, Medicinerhusets Auditorium, Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg. Deltagelse er gratis, men der opkræves et no-show gebyr på 500 kr.

Intelligent Systems AS

Pin It on Pinterest

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Read our privacy policy here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close