Intelligent Systems’ samarbejdspartnere
Intelligent Systems’ samarbejdspartnere

Kunder & partnere

Klik for information

Netværk

Klik for info

Kunder & partnere

Klik for information

Netværk

Klik for info

Kunder & partnere

Klik for information

Netværk

Klik for info

Kunder & Partnere

Vi leverer kompetencer til international projektgennemførsel

Intelligent Systems har løst opgaver for sine kunder i 16 lande. 80-90% af Intelligent Systems’ opgaver er internationale opgaver for danske partnere.

Intelligent Systems har løst opgaver for sine kunder i følgende lande:
Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, England, Irland, Belgien, Frankrig, Spanien, Polen, Ukraine, Tyrkiet, Israel, Qatar, Rusland, Australien, Sydafrika og USA.

Markeder

Intelligent Systems henvender sig til kunder indenfor 2 områder:

Industriel automatisering og logistik

 • Lager og distribution
 • Post og pakker
 • Lufthavnsbagagehåndtering
 • Fødevareprocessering
 • Intern logistik og supply chain håndtering
 • Industriel produktion

Sundhedssektoren

 • Fuldautomatisk og integreret lager, transport og logistik til hospitaler
 • Intelligent sporbarhed, overvågning og automatisk håndtering af blodprøver og andre prøver til hospitalernes biokemiske laboratorier
 • Instrumentsporbarhed og fuldt integreret automatisering til steril forsyning og operationsudstyr

En bred vifte af partnere

Intelligent Systems arbejder med en bred vifte af danske og internationale partnere for at forbedre vores ydelser og løsninger. Vores partnere arbejder på forskellige markeder, og vidensdeling og samarbejde giver os mulighed for at skabe endnu bedre resultater.

Markeder

Intelligent Systems henvender sig til kunder indenfor 2 områder:

Industriel automatisering og logistik

 • Lager og distribution
 • Post og pakker
 • Lufthavnsbagagehåndtering
 • Fødevareprocessering
 • Intern logistik og supply chain håndtering
 • Industriel produktion

Sundhedssektoren

 • Fuldautomatisk og integreret lager, transport og logistik til hospitaler
 • Intelligent sporbarhed, overvågning og automatisk håndtering af blodprøver og andre prøver til hospitalernes biokemiske laboratorier
 • Instrumentsporbarhed og fuldt integreret automatisering til sterile forsyning og operationsudstyr

En bred vifte af partnere

Intelligent Systems arbejder med en bred vifte af danske og internationale partnere for at forbedre vores ydelser og løsninger. Vores partnere arbejder på forskellige markeder, og vidensdeling og samarbejde giver os mulighed for at skabe endnu bedre resultater.

Kunder og partnere

Crisplant (tidligere FKI Logistex) er en førende global leverandør af automatiserede materialehåndteringsløsninger. Crisplant udvikler, producerer og idriftsætter disse løsninger gennem projekter, som er blandt de største og mest komplekse verden over.
Qubiqa A/S (fusion af Univeyor og Nordplan) er en af Danmarks førende leverandører af arkiv- og lagersystemer til kontor, industri og offentlige miljøer. Aktiviteterne omfatter alt fra konstruktion til nøglefærdige produkter.
NeoGrid Technologies – en CleanTech virksomhed, der udvikler og leverer intelligente løsninger til aggregering og aktivering af fleksibel elforbrug på elmarkedet.
RS Engineering leverer komponenter og løsninger til brede dele af industrien, blandt andet til producenter af maskiner og løsninger til den globale fødevareindustri, til producenter og leverandører af industrikøkkener og til den farmaceutiske industri.
Aalborg Industries er verdens førende marinekedel ingeniørfirma og producent og en vigtig leverandør af inertgasanlæg, termiske væskesystemer og varmevekslere til skibe og industrier over hele verden.
DIO – Dansk Industri Optimering aktiviterne i DIO er i dag overtaget af EL:CON og henholdsvis DIO Systems.
Technodan Industrial Controls (tidligere Technodan A/S) fremstiller industriel el-automatik af højeste kvalitet, til alle former for maskiner og maskinanlæg. Technodan leverer såvel komplette projektarbejder som kundespecifikke anlæg.
TDC er det største danske teleselskab. Med omkring 20.000 ansatte er TDC også en af de helt store aktører indenfor IT i Danmark.
LT Automation er en rådgivningsvirksomhed, der hjælper virksomheder med at vælge den rigtige løsning blandt automatisering, robotteknologi og specialmaskiner.
NNE Pharmaplan er verdens førende konsulent-og ingeniørvirksomhed i den komplekse farma-og biotekindustri.
Logi Systems tilbyder skræddersyede løsninger, rådgivning, projektering og implementering af lagerlogistik og produktionslogistik.
Balluff er i dag blandt verdens førende udbydere af sensorløsninger. Balluff udvikler og producerer i dag et utal af produkter, systemer og applikationer indenfor den moderne sensortekniks brede spektrum og tilbyder disse produkter til verdensmarkedet.
Xcelgo tilbyder software og rådgivning omkring Virtual Automation og Virtual Comissioning.
Schoeller-Plast er specialiseret i sprøjtestøbte plastemner. De er i dag Danmarks største og mest erfarne producent af transportkasser, flaskekasser og andre tekniske produkter i plast, og deres kunder findes inden for en lang række brancher og industrier i hele Skandinavien.
Kjærulff Design er et industrielt designfirma, der i tæt samarbejde med deres kunder, skaber innovative, bæredygtige produkter.
MillWatcher leverer webbaseret, automatisk overvågning af vindmøller. Uanset antallet af møller og fabrikater kan MillWatcher give et samlet overblik over møllerne. Du får oplysninger om dine møller på sms, e-mail eller ved at logge ind i servicen på internettet.
Grønbech er et B-to-B orienteret kommunikationsbureau. Med PR, IR, web- og virksomhedskommunikation eller markedsføring bringer vi virksomheder videre og fremad, uanset udgangspunkt og udfordring. Vi leverer kommunikation med positiv effekt på bundlinjen.
FARUSA emballage er totalleverandør af eksportemballage i høj kvalitet. De giver professionel vejledning og sparring, når eksportemballage skal udvikles eller forbedres.
ALECTIA er en af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder med specialkompetencer inden for procesteknologi, arbejdsmiljø, forretningsudvikling, byggeri, vand, energi og miljø. Deres varemærke er rådgivning, der kombinerer høj faglighed med en indgående forståelse for kundens forretning.
Copenhagen Living Lab arbejder med innovation for at bidrage til at skabe bedre velfærd og mere vækst via strategisk og operationelt samarbejde med offentlige og private virksomheder.
Syddansk Sundhedsinnovation er døren ind til Region Syddanmarks indsats indenfor innovation, velfærdsteknologi, telemedicin og arbejdet med offentlig-privat-samarbejde. Sundhedsinnovatoriet arbejder med brugerdreven innovation og udvikler og tester nye måder at bygge sygehuse på.
Idéklinikken er en innovationsenhed under Region Nordjylland med det formål at opsamle gode ideer indenfor det sundhedsfaglige område. I samarbejde med erhvervslivet indgår de i fælles projekter om at frembringe innovative og sundhedsfremmende løsninger til gavn for hele regionen. Ideer, problemstilling og opfindelser kommer både fra sygehuspersonale, patienter, pårørende m.fl.
Welfare Tech er en markedsdreven klynge for velfærdsteknologier, som udvikler forretning og skaber innovation gennem samarbejde. Welfare Tech gennemfører projekter, konferencer, workshops, netværk, matchmaking og formidlingsaktiviteter, der optimerer rammerne for, at erhvervslivet kan realisere udviklingspotentialet inden for velfærdsteknologier.
Aalborg Universitet deltager i internationalt samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner, virksomheder af forskellig størrelse, andre institutioner og forskellige netværk over hele verden.
Syddansk Universitets samarbejde med virksomheder, investorer og andre eksterne parter er et centralt instrument til at finansiere, udbrede og øge forskningen på universitetet.
Aalborg Universitetshospital er Region Nordjyllands største sygehus. Hospitalet omfatter matriklerne Syd og Nord i Aalborg, matriklen i Dronninglund samt specialafdelinger i Hjørring, Hobro Farsø, Frederikshavn og Thy-Mors. Som regionens største hospital, har Aalborg Universitetshospital en central rolle i det samarbejdende nordjyske sundhedsvæsen, men markerer sig på såvel nationalt som internationalt plan.
Hvidovre hospital er en del af Region Hovedstaden. Hospitalet er et universitetshospital med omkring 1.300 elever pr. år. Hospitalet råder over 567 senge. I 2013 forventes der 65.500 indlæggelser og 314.000 ambulante besøg.
Odense Universitetshospital er en del af Region Syddanmark. Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus behandler patienter fra Fyn for en række almindelige sygdomme. På universitetshospitalet i Odense behandles også patienter fra resten af Danmark og i nogle tilfælde fra udlandet for komplicerede lidelser. OUH har 1.115 senge og havde i 2011 1.025.000 ambulante behandlinger.
Sygehus Himmerland er en del af Region Nordjylland og findes i dag på to adresser: i Farsø og Hobro. Sygehuset råder over 98 medicinske og palliative sengepladser. Der blev i 2012 foretaget 7.122 indlæggelser og 35.504 ambulante behandlinger. Sygehus Himmerland har derforuden følgende sengeafdelinger tilknyttet fra Aalborg Universitetshospital: Ortopædkirurgi, Kirurgi Syd og Anæstesiologi.
Sygehus Thy-Mors er en del af Region Nordjylland. Sygehuset varetager hovedparten af behandlinger på basisniveau, som befolkningen i Thy, Mors, Hanherred og dele af Salling har behov for. Sygehus Thy-Mors har 144 senge og der blev i 2012 foretaget 11.766 indlæggelser, 64.026 ambulante besøg samt 5.342 operationer. Sygehus Thy-Mors har 2 matrikler – afsnit Nykøbing M med dagfunktioner og afsnit Thisted med akutte og planlagte funktioner og sengeafsnit. På sygehuset findes et sengeafsnit og ambulatorium henhørende under Klinik Hoved-Orto på Aalborg Universitetshospital.

Netværk

Intelligent Systems deltager aktivt i flere netværk med det formål at styrke og opbygge relationer, viden, kompetencer og know-how. For at styrke og vedligeholde positionen som leverandør af specialviden og kompetencer, søger Intelligent Systems hele tiden inspiration og viden.
Netværk er med til at gøre Intelligent Systems til en stærkere partner for sine kunder og levere de kompetencer og ydelser, kunderne har brug for.
Intelligent Systems er medlem af følgende netværk:
Healthcare Denmark er en international frontrunner inden for sundhedssektoren. Healthcare DENMARK koordinerer delegationsbesøg for udenlandske beslutningstagere og pressedelegationer til Danmark, hvor de kan opleve danske sundhedsløsninger i praksis og møde folkene bag; en del af et omfattende netværk af virksomheder og andre aktører inden for sundhedsvæsenet, dedikeret til at fremme den bedste praksis. Healthcare DENMARK deltager i delegationer, konferencer og udstillinger både nationalt og internationalt for at støtte og styrke danske interesser.

Odense Robotics er en national netværksorganisation for robot-, drone- og automatiseringsvirksomheder. Vi hjælper virksomheder med at vækste og innovere.

RoboCluster er et dansk innovationsnetværk, der samler kompetencer og eksperter inden for robotteknologi, automation og intelligente systemer. Netværket består af forsknings- og uddannelsesinstitutioner med speciale i robotteknologi og automatiseringsteknologier samt udviklere, leverandører og slutbrugere i robot-industrien. Gennem matchmaking, formidlingsaktiviteter, ledelse og emne specifikke begivenheder sigter RoboCluster på at styrke den danske og den europæiske udvikling samt innovativ brug af robotteknologi og automatiseringsteknologi.
SCM.dk – forum for ledelse af forsyningskæden – er Danmarks eneste erhvervsmedie og community med dedikeret fokus på optimering af forsyningskæden.
Intelligent Logistik Netværk er specielt tilegnet virksomheder, der udvikler, fremstiller eller leverer intelligente logistikløsninger. Netværket henvender sig derudover til forskere og undervisere fra forsknings- og undervisningsinstitutioner, der beskæftiger sig med intelligente logistikløsninger.
SESAM samler alle aktiviteter vedrørende informationsudveksling inden for automatisering og sammenkobling af produktionsudstyr. SESAM er et netværk af mere end 145 kunder, leverandører, rådgivere m.fl. inden for automation.
SESAM har tre fokusområder:

• Informationsformidling om automationsteknologier.
• Beskrivelse og opbygning af viden om god automatiserings praksis i fødevareindustrien. Denne aktivitet er kendt under navnet SESAM-FOOD og GAPP.
• Udarbejdelse af et projekt– og dokumentstyringssystem til gennemførelse af automationsprojekter.

SESAM-FOOD er en undergruppe under Sekretariatet for sammenkobling af produktionsudstyr (SESAM) og beskæftiger sig med god automationspraksis i fødevareindustrien.
BrainsBusiness – ICTNORCOM Business’ medlemmer er både små og store virksomheder, forsknings- og videninstitutioner og offentlige aktører.
Netværkets formål er at styrke samarbejdet mellem alle, der beskæftiger sig med IKT (informations- og kommunikations teknologi) i Nordjylland, samt at gøre regionens mangfoldige IKT kompetencer endnu mere synlige for omverdenen.
Institut for Selskabsledelse er et netværk for direktører og agerer som facilitator for en række executive netværksgrupper bestående af 999 adm. direktører og virksomhedsledere. I executive netværksgruppe får medlemmerne sparring og erfaringsudveksling på topniveau samt en række aktuelle indlæg fra den absolutte elite af topledere i dansk erhvervsliv. IS har også netværksgrupper i både Norge, Sverige, England og Holland.
Network4Service er et netværk for servicechefer i store danske industrivirksomheder.
effektivitet.dk er et netværk, hvor medlemmer udveksler viden om udvikling og drift, produktion, Supply Chain Management og operational excellence – på kurser, i netværksgrupper og forskellige faglige fora.
Javagruppen er et netværk for erfaringsudveksling. På medlemsmøder udveksles der erfaringer og præsenteres forskellige løsninger iblandt Javagruppens medlemmer.
Aarhus .NET User Group (ANUG) er en gruppe med interesse i Microsoft.NET. og som sigter efter at hjælpe udviklere udnytte .NET teknologien fuldt ud ved indsigt i virkelighedens scenarier og projekter.
Intelligent Systems AS

Pin It on Pinterest

Share This

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this and this message will not appear for a month.

Close