Den Intelligente Forsendelseskasse

Se/download pdf om Den Intelligente Forsendelseskasse

Temperaturovervågning

Klik her

Kassehåndtering

Klik her

Prøvesortering

Klik her

Den Intelligente Forsendelseskasse er en automatisk løsning til håndtering og sortering af blodprøver. Løsningen øger kapaciteten og kvaliteten samt formindsker antallet af fejl gennem forbedret sporbarhed og temperaturovervågning. Samtidig bliver arbejdsmiljøet forbedret gennem automatisering af ensidigt gentaget arbejde (EGA).

 

Den intelligente prøveovervågning og sortering er et sammenhængende løsningskoncept, der adresseret laboratoriernes udfordringer og behov gennem hele håndteringsprocessen – fra prøven tages hos den praktiserende læge, til den er klar til analyse på laboratoriet.

Større effektivitet og øget kapacitet gennem automatisering af manuelle arbejdsgange.

 

Højere kvalitet og færre fejl gennem sporbarhed og overvågning.

Bedre arbejdsmiljø gennemautomatisering af ensidigt gentaget arbejde (EGA).

Temperaturovervågning

Den Intelligente Forsendelseskasse er en løsning til overvågning, automatisk håndtering og sortering af blodprøver fra praksis til laboratorium. Det sammenhængende løsningskoncept adresserer laboratoriernes udfordringer og behov gennem hele håndteringsprocessen – fra prøven tages hos den praktiserende læge, til den er klar til analyse på laboratoriet.

 

Temperaturovervågningen og sporbarheden er indbygget i transportkasserne, som automatisk logger informationer og sender data til Cloud-baseret løsning. Herfra kan personalet på Klinisk Biokemisk afdeling trække informationerne og benytte informationerne til at vurderer om temperaturudfaldene er for høje til at blodprøven skal kasseres. Dette øger kvaliteten og forbedrer diagnosticeringen af blodprøverne. Sporbarhed af transportkasser er med til at øge patientsikkerheden, da man nu kan overvåge blodprøverne fra lægepraksis til analyse.

 

Komponenter i temperaturovervågning og sporbarhedsløsning

    Håndholdt RFID scanner

RFID logger

Intelligent ID

Transportkasse

 

 

 

 

 

 • Den håndholdte RFID scanner er en tidsbesparende løsning, som via RFID kan scanne flere kasser på én gang ved blot et enkelt tryk. Når chaufføren står i lægepraksis og skal bytte en tom transportkasse med en fyldt, scannes der blot hen over begge transportkasser og den indbygget software kan så automatisk aflæse hvilken kasse der skal afleveres og hvilken der skal afhentes.

 

 • Den intuitive brugergrænseflade giver chaufføren mulighed for at godkende byttet, og hermed er transportkassernes nye placering registreret og sporbarheden sikret.

 • RFID loggeren sørger for at logge temperaturen i transportkasserne under hele flowet. Dataen viser om transportkasserne har været håndteret korrekt, og er med til at påvise hvor der kan laves effektive forbedringer.

 

 • Blodprøver som kommer fra lægepraksis og sendes til analyse hos Klinisk Biokemisk Afdeling, kan nu overvåges og spores gennem hele forløbet, hvilket betyder øget patientsikkerhed og forbedret diagnosticering af blodprøver.

“Med den her nye metode, der har vi sporbarhed lige fra prøven bliver taget ude i almen praksis til den lander her på laboratoriet og det er jo et stort kvalitetsløft. Allerede nu har vi jo kunne spore, at den kvalitet vi troede vi havde, den var ikke til stede. Vi troede at vores prøvemateriale lå konstant ved en temperatur der hed 21 grader +/- 1 grad. Men sådan var virkeligheden ikke. Så nu har vi jo den ægte sporbarhed og den ægte overvågning af vores prøvemateriale. Selve det kvalitetsløft, det er uvurderligt”.

 

Annebirthe Bo Hansen, Ledende overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling – Aalborg Universitetshospital

 • Alt data, som den sorte box – Intelligent ID opsamler, sendes til automatisk direkte til cloud-løsningen, som faciliterer integration til tredjepartssystemer som f.eks. Webreg.

 

 • Intelligent ID er en cloudbaseret platform til overvågningssystemer, som giver mulighed for at tracke emner, objekter og materialer mv. samt abstrakte begreber som processer og arbejdsgange.

 

 • Platformen giver partnere, kunder og brugere mulighed for at opbygge, distribuere, opdatere og bruge deres egne sporbarheds og dokumentation applikationer.

 

 • Platformen tillader kontrolleret delegeret opdatering og deling af data for varer og objekter med andre organisationer og brugere. Dette gøres ved at give kunderne mulighed for at definere arbejdsgange og bygge applikationer der deres medarbejdere, leverandører, kunder og/eller forbrugere kan bruge og deltage i. Platformen/applikationen gemmer automatisk genstande scannet, placeringer, tilstandsændringer, brug, data indtastet af brugeren osv.

 

 • Dette muliggør ægte sporbarhed i hele forsyningskæden og i hele produktets livscyklus og dermed opnås en let, pålidelig og sikker måde. Systemet giver også mulighed for rapporter på baggrund af produktion, afvigelser og sporbarhed mv., som giver overblik over produktion, manglende prøver og kasser og afvigelser i forhold til det forventede. Disse rapporter giver statistisk grundlag for procesoptimering og hurtig advisering.

 

 • Intelligent ID bruges som cloud komponent i Den Intelligente Forsendelseskasse.

Kassehåndtering

 • Den Intelligente Forsendelseskasse består af en RFID logger, to plastkasser med indlæg i stødabsorberende skum, en inderkasse med stregkode og en yderkasse. Kasserne er udformet, så den lever op til gældende regler omkring transport og egnet til automatisering omkring tømning. Transportkasserne er testet og godkendt iht. ADR konventionens pakkeinstruktion 650, der gælder transport ag biologisk materiale.

 

 • Delene i transportkasserne kan adskilles og rengøres hver for sig og de stødabsorberende skumdele sidder løst i kassen og kan let trækkes. Alle dele tåler maskinvask (skumindlæg op til 40 grader og kasse op til 100 grader).

 

Prøvesortering

 • Robotløsningen i Den Intelligente Forsendelseskasse-konceptet aflaster personalet fra de manuelle arbejdsopgaver ved håndtering og sortering af blodprøver. Løsningen er opbygget med modulære robotceller, som bidrager til et yderst fleksibelt system.

 

 • Intelligent robotteknologi sikrer, at blodprøverne bliver håndteret korrekt og leveret hurtigt og sikkert gennem systemet. Det reducerer tiden til, at en eventuel behandling af patienten kan igangsættes. Med robotdelen er der meget mindre manuelt arbejde i forbindelse med blodprøvehåndtering, hvorfor medarbejdere ikke udsættes for og nedslides af hårde løft, vrid og gentagne arbejdsprocesser.

 

 • Effektiviteten øges og arbejdsmiljøet forbedres grundet automatisering af manuelle arbejdsgange, og laboratoriets personale kan fokusere på analyse af blodprøver samt patienten fremfor håndtering af logistik og udpakning af forsendelseskasser.

 

Intelligent Systems AS

Pin It on Pinterest

Share This

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Read our privacy policy here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close