Intelligent hospitalslogistik: På fremtidens hospital kommer mad, medicin, tøj og instrumenter ud af væggen – hvor der er brug for det, når der er brug for det.

Intelligent prøvehåndtering og sortering: Sporbarhed, overvågning og automatisk håndtering af blodprøver til hospitalernes biokemiske laboratorier.

Den intelligente forsendelseskasse: Automatisering og intelligent overvågning af forsendelser fra praktiserende læger til analyse på sygehusene.

Intelligent Solutions’ sundhedsløsninger

Intelligent Solutions’ sundhedsløsninger

Intelligent Hospitalslogistik

Læs mere her

Intelligent Prøvehåndtering og Sortering

Læs mere her

Den Intelligente Forsendelseskasse

Læs mere her

Den Intelligente Sterilcentral

Læs mere her

Intelligent Hospitalslogistik

Læs mere her

Intelligent Prøvehåndtering og Sortering

Læs mere her

Den Intelligente Forsendelseskasse

Læs mere her

Den Intelligente Sterilcentral

Læs mere her

Hospitaler

Intelligent Systems har til hospitalssektoren udviklet en række intelligente og automatiserede logistikløsninger. Vores løsninger bidrager med høj værdi i form af kvalitetssikring og effektivitetsforbedringer og adresserer de manuelle logistikopgaver på hospitalet.

Intelligent Systems har overført teknologi og erfaring fra industrier med udstrakt brug af intelligente automatiserede systemer.

Intelligent Systems har siden 2010 arbejdet systematisk og målrettet med innovation i partnerskaber med hospitaler og sundhedsfaglige personer omkring intelligente automatiserede løsninger til hospitaler. Løsningerne er bygget så de indkapsler hospitalernes stadigt stigende krav til sikkerhed, hygiejne, sporbarhed og robusthed, uden at det går ud over brugervenlighed og effektivitet.

Udover at leverer intelligente logistikløsninger, rådgiver Intelligent Systems hospitaler om anvendelse af automatisering og IT relateret til kerne logistiske opgaver på hospitaler, herunder hvorledes den ny teknologi integreres og implementeres i hospitalernes komplekse IT-miljø.

Hospitalsrelaterede nyheder

Hospitalsrelaterede nyheder

Healthcare news
Intelligent Systems AS

Pin It on Pinterest

Share This

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Read our privacy policy here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close