Den Intelligente Forsendelseskasse

Den Intelligente Forsendelseskasse

Hvert år sendes ca. 21 millioner blodprøver til analyse på de biokemiske laboratorier i Danmark – og tallet stiger med ca. 7% om året. Alle disse prøver håndteres i dag manuelt, når de ankommer til laboratoriet, hvilket kræver mange personaleressourcer og medfører mange ensidigt gentagne arbejdsopgaver.

Derfor er der behov for at:

  • Øge kapaciteten
  • Skabe bedre arbejdsmiljø gennem færre ensidigt gentagne arbejdsopgaver
  • Benytte laboratoriets medarbejdere optimalt
  • Minimere fejl, der medfører ressourcespild – eks. at prøver går tabt eller bliver beskadiget og må tages om.

Med intelligent prøveovervågning og sortering, får man en løsning der sikrer fuld sporbarhed og overvågning af prøver samt automatisk sortering. Denne samlet modulære løsning møder de udfordringer og krav der stilles af laboratorier, hele vejen gennem værdikæden – fra prøverne er taget ved den praktiserende læge og til prøverne er klar til analyse på biokemisk laboratorium. Denne unikke løsning, er den eneste løsning på markedet, der også indeholder sporbarhed og temperaturovervågning, hvilket øger patientsikkerhed og sikrer overholdelse af ISO 15189. Der er ingen andre løsninger på markedet, som kombinere sporbarhed og automatisering i en og samme løsning. Denne løsning medfører højere prøvekvalitet, reducerer manuel håndtering og hurtigere testresultater samt informationer, hvis der opstår en fejl i prøverne.

Kvalitetskravene er høje og forsøges konstant forbedret for at medvirke til hurtig og korrekt diagnosticering af patienterne. Der er derfor fokus på at minimere fejl, som kan resultere i forkerte og forringede analysesvar. Her er den intelligente forsendelseskasse et vigtigt innovativt værktøj, som blandt andet kan overvåge temperaturen under transporten fra praktiserende læge og til biokemiske ambulatorium, hvor prøverne bliver analyseret. Hvis prøverne har været udsat for enten for høj eller for lav temperatur kan det give forkerte og forringede analysesvar. Den intelligente forsendelseskasse er også med til at minimere svartiden, da forsendelseskassen overvåges og dermed risikere man ikke forsvundne prøver og skulle der opstå komplikationer under transporten fra læge til ambulatorium, kan en RFID chip inden i kassen fortælle om rystelser og stød, som medfører at prøverne er beskadiget og dermed ikke kan give valide resultater. Denne intelligente løsning giver fuld sporbarhed og øget effektivisering idet den løbende overvågning af forsendelseskassen giver informationer om kassens placering, indhold og forhold, så man hurtigt i processen kan afvise ugyldige prøver, så man undgår ressourcespild ved at analysere disse prøver.
Den intelligente forsendelseskasse mindsker også risikoen for forbytning af prøver, så man undgår at patienter får forkerte resultater.

Ved ankomst til laboratoriet bliver forsendelseskasserne automatisk registreret og håndteret. Det er en robot der modtager kasserne og den er i stand til at åbne kasserne, læse RFID chippen indvendigt i kassen samt tage blodprøverne op enkeltvis og læse den stregkode der fremgår på hver enkelte prøve. Disse informationer håndterer robotten og derfra sorterer prøverne, så de bliver sendt til rette analyse. Når kassen er tømt og prøverne er sorteret, sender robotten kassen videre i systemet, enten gennem kassevask eller direkte ud til afhentning og klar til ny cyklus. Alle de informationer som den intelligente forsendelseskasse og robotter giver, bliver lagret i et system, hvor dataene bliver gjort tilgængelig for personalet og denne proces er med til at mindske ensidige gentagne manuelle opgaver.

Løsning

Den intelligente prøveovervågning og sortering er en fuldautomatisk løsning, som overvåger, håndtere og sortere blodprøver og andre biokemiske prøver. Den omfatter processen fra at den praktiserende læge rekvirerer og tager prøver fra den enkelte patient, med unik identificering, spore og overvåger prøverne gennem transport og opbevaring, til de automatisk bliver pakket ud og sortering af prøverne til det biokemiske laboratorium.

  1. Intelligent Forsendelseskasse: Kassen, som er i 3 lags design, er designet til at indeholde mulige smitsomme materialer. Den har en indbygget aktiv elektronisk RFID baseret temperaturovervåger, som konstant overvåger temperaturen på prøverne som er placeret i kassen, indtil de bliver pakket ud, enten manuelt eller af en robot på hospitalets laboratorium. Den intelligente forsendelseskasse er identificeret unikt af RFID og stregkoder. Systemet overvåger hver enkelt blodprøve på sin vej fra prøven bliver taget og placeret i kassen og frem til den bliver leveret, sorteret og klart til analyse hos biokemisk laboratorium. Dataen fra den RFID baseret temperatur overvåger, er sendt til Intelligent Monitoring System trådløst automatisk, når kassen er inden for rækkevidde. Forsendelseskassen er designet specielt til at kunne håndteres automatisk hos laboratoriet.
  2. Intelligent Monitoring System: Intelligent Monitoring System sikrer sporbarhed og overvågning af blodprøven fra den er taget og frem til den er klar til analyse på laboratoriet. Intellligent Monitoring System modtager, indsamler og behandler data fra den intelligente forsendelseskasse RFID baseret temperaturovervåger, fra håndholdte og automatiske RFID- og stregkodescannere og robotikken fra Intelligent Robot Cell, som registrere forsendelseskassernes lokationer, prøveindhold, ID og processens flow. Gennem notifikationer og dashboards er relevante interessenter altid opdateret på status og flow, hvilket muliggør hurtig handling, hvis det er nødvendigt. Som tilføjelse til overvågning, opbevaring og behandling af data, kontrollerer Intelligent Monitoring System også en eller flere robotceller og implementerer dermed intelligensen som kontrollerer automatiske repetitioner, udpakning, sortering og registrering af prøver ved ankomst til biokemisk laboratorium. Intelligent Monitoring System integrerer med andre nøglesystemer i værdikæden. Dette garanterer data af høj værdi, som kan udveksles mellem systemer til support og vedligeholdelse af et holistisk syn på patienten gennem processen. Intelligent Monitoring System kan integreres med bestilling af prøveanalyse og rekvisitionssystemer, laboratorieinformationsstyringssystemer (LIMS), autorisations- og godkendelsessystemer mv.
  3. Intelligent Robot Cell: Modulærer robotceller kan indeholde en eller flere robotter, som kan automatisere repetitioner, udpaknings- og prøvekontrol, sortering og registrering af prøver hos laboratoriet. Dette modul sikrer  at det analytiske udstyr hos det biokemiske laboratorium, yder maksimalt og at testresultater kan udarbejdes og returneres til den praktiserende læge inden for timer, så patienten modtager optimal behandling.

Den intelligente forsendelseskasse indgår i den modulærer løsning, vi kalder Intelligent Prøvesortering og Sporbarhed. Denne modulærer løsning giver mulighed for at benytte det i en samlet løsning og dermed opnå maksimal effektivisering i håndtering af prøver. Løsningen kan også opdeles, og giver mulighed for at møde netop de behov og krav, som kunden står over for.

  • Systemet skaber større effektivitet og øget kapacitet i laboratorier gennem automatisering af manuel håndtering. Det reducerer omkostningerne og giver en kort tilbagebetalingstid (ROI).
  • Højere kvalitet af analyser samt mindre fejl gennem sporbarhed og overvågning. Sikrer hurtigere diagnosticering og svar til patient.
  • Bedre arbejdsmiljø gennem automatisering af ensidigt gentaget arbejde.
Intelligent Systems AS

Pin It on Pinterest

Share This

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Read our privacy policy here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close