Intelligent Hospitalslogistik

Intelligent Hospitalslogistik

Intelligent Hospitalslogistik

IHL

I dag er godt 30% af sundhedsudgifterne relateret til logistik og supply chain. Med tendenser der går i retning af større hospitaler, mere komplicerede patientbehandlinger, kortere indlæggelsestid og flere ambulante behandlinger, vil omkostningerne til hospitalslogistik blive endnu større i fremtiden. Med IHL vil omkostningerne forbundet med forsyningskæden blive reduceret markant og investeringerne tilbagebetalt på et par år mens patienter og  personale oplever en markant bedre service.

Intelligent hospitalslogistik (IHL) er et innovativt koncept, som integrerer fuldautomatisk intelligent transport, lager og distribution som en service indbygget i vægge og lofter således hospitalslogistikken fungerer som en samlet enhed der hele tiden understøtter klinikkens behov.

IHL fungerer som et fuldautomatisk virtuel centrallager, hvor leverancer bliver modtaget og håndteret manuelt. Herefter overtager IHL løsningen, som sørger for at håndtere leverancerne alt efter mængde, placering og ikke mindst efterspørgsel. IHL sørger altså for at den rette mængde er tilgængelig på rette placering og efter den efterspørgsel der er på produkterne. IHL udnytter både mulighederne for at have opbevaringsløsninger inde i vægge – skjult for øjet, men tæt ved hånden, samt udnyttelse af kælder og fjernlager.

Personalet på hospitalerne har nu mulighed for at fremkalde ønsket leverancer til enhver  IHL port, placeret internt på hospitalet og bruges produktet regelmæssigt, ligger det allerede klar i alle tilgængelige IHL porte. Nemt, effektivt og frigør flere hænder til pleje og omsorg.

Beskrivelse

Alle leverancer modtages og håndteres manuelt, hvorefter robotter, som indgår i IHL løsningen, automatisk flytter de modtagne leverancer til  vertikale opbevaringsskakte samt horisontale løsninger som lager i kælderen, loftet og ikke mindst et fjernlager. Robotterne er i stand til at hente leverancer på en given placering og sende den til den ønskede IHL port, hvor leverancen nu kan hentes af hospitalets personale.

Gennem en intuitiv og effektiv brugergrænseflade på eksempelvis en tablet eller telefon, kan personalet let bestille leverancer til den IHL port de ønsker – eller automatisk til den der er tættest på. IHL skaber effektivisering af personalets tid, da de ikke længere skal bruge tid på at lede efter manglende redskaber og gå lange afstande for at hente og bringe, med IHL er redskaber nemlig til stede når personalet skal bruge det og der hvor de skal bruge det.

IHL frigør midler da de intelligente robotter automatisk sørger for at have de mest efterspurgte remedier til rådighed, så de let og enkelt kan afhentes i den ønskede IHL port, samt at de hurtig bliver fyldt på lager igen. Dermed opstår der ikke mangler, men man undgår også at skulle have mange remedier på lager i de enkelte stuer, operationsrum og lagerpladser på gangene.

Samtidig med at IHL løsningen kan håndtere rene redskaber, kan den også håndtere urent uden at der opstår smittefare mellem disse. Alle leverancer pakkes nemlig i specialdesignet transportkasser og de intelligente robotter kan adskille disse kasser. Når personalet skal af med urene redskaber, bruges IHL porte specielt til dette og dermed sikrer man at redskaber håndteres korrekt og med færre manuelle håndteringer.

Yderligere kan løsningen også indeholde en automatisk kassevask, som sørger for at alle transportkasser automatisk forbliver rene og det integrerede kontrolsystem giver fuld sporing – en gennemsigtig og effektiv intelligent løsning, som frigør personale til andre opgaver.

Klik for forstørrelse

IHL

I dag er godt 30% af sundhedsudgifterne er relateret til logistik og supply chain. Med tendenser der går i retning af større hospitaler, mere komplicerede patientbehandlinger, kortere indlæggelsestid og flere ambulante behandlinger, vil omkostningerne til hospitalslogistik blive endnu større i fremtiden. Med IHL vil omkostningerne forbundet med forsyningskæden blive reduceret markant og investeringerne tilbagebetalt på et par år mens patienter og  personale oplever en markant bedre service.

Intelligent hospitalslogistik (IHL) er et innovativt koncept, som integrerer fuldautomatisk intelligent transport, lager og distribution som en service indbygget i vægge og lofter således hospitals logistikken fungerer som en samlet enhed der hele tiden understøtter klinikkens behov

IHL fungerer som et fuldautomatisk virtuel centrallager, hvor leverancer bliver modtaget og håndteret manuelt. Herefter overtager IHL løsningen, som sørger for at håndtere leverancerne alt efter mængde, placering og ikke mindst efterspørgsel. IHL sørger altså for at den rette mængde er tilgængelig på rette placering og efter den efterspørgsel der er på produkterne. IHL udnytter både mulighederne for at have opbevaringsløsninger inde i vægge – skjult for øjet, men tæt ved hånden, samt udnyttelse af kælder og fjernlager.

Personalet på hospitalerne har nu mulighed for at fremkalde ønsket leverancer til enhver  IHL port, placeret internt på hospitalet og er det et produkt der bruges regelmæssigt, ligger det allerede klar i alle tilgængelige IHL porte. Nemt, effektivt og frigør flere hænder til pleje og omsorg.

Beskrivelse

Alle leverancer modtages og håndteres manuelt, hvorefter robotter, som indgår i IHL løsningen, automatisk flytter de modtagne leverancer til  vertikale opbevaringsskakte samt horisontale løsninger som lager i kælderen, loftet og ikke mindst et fjernlager. Robotterne er i stand til at hente leverancer på en given placering og sende den til den ønskede IHL port, hvor leverancen nu kan hentes af hospitalets personale.

Gennem en intuitiv og effektiv brugergrænseflade på eksempelvis en tablet eller telefon, kan personalet let bestille leverancer til den IHL port de ønsker – eller automatisk til den der er tættest på. IHL skaber effektivisering af personalets tid, da de ikke længere skal bruge tid på at lede efter manglende redskaber og gå lange afstande for at hente og bringe, med IHL er redskaber nemlig til stede når personalet skal bruge det og der hvor de skal bruge det.

IHL frigør midler da de intelligente robotter automatisk sørger for at have de mest efterspurgte remedier til rådighed, så de let og enkelt kan afhentes i den ønskede IHL port, samt at de hurtig bliver fyldt på lager igen. Dermed opstår der ikke mangler, men man undgår også at skulle have mange remedier på lager i de enkelte stuer, operationsrum og lagerpladser på gangene.

Samtidig med at IHL løsningen kan håndtere rene redskaber, kan den også håndtere urent uden at der opstår smittefare mellem disse. Alle leverancer pakkes nemlig i specialdesignet transportkasser og de intelligente robotter kan adskille disse kasser. Når personalet skal af med urene redskaber, bruges IHL porte specielt til dette og dermed sikrer man at redskaber håndteres korrekt og med færre manuelle håndteringer.

Yderligere kan løsningen også indeholde en automatisk kassevask, som sørger for at alle transportkasser automatisk forbliver rene og det integrerede kontrolsystem giver fuld sporing – en gennemsigtig og effektiv intelligent løsning, som frigør personale til andre opgaver.

Klik for forstørrelse
Intelligent Systems AS

Pin It on Pinterest

Share This

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Read our privacy policy here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close