Under testkørsel af blodprøver i Den Intelligente Forsendelseskasse på Aalborg Universitetshospital så man temperaturfejl i 100% af transportkasserne. Den datadrevne kvalitetssikring af prøvematerialet har forbedret interne processer og dermed har Aalborg Universitetshospital kunne reducere fra fejl i 100% til under 4% af transporter med prøvemateriale. Dette medfører bedre diagnosticering og højere kvalitet af blodprøveanalyser. Derfor er vi meget stolte af denne innovative løsning, som er nomineret til IDA Industri-4.0 prisen.

Den datadrevne kvalitetssikring af prøvematerialet formindsker antallet af fejl gennem forbedret sporbarhed og temperaturovervågning. Samtidig forbedres arbejdsmiljøet også markant gennem automatisering af ensidigt gentaget arbejde (EGA). Både arbejdsmiljø, temperaturovervågning og sporbarhed har været vigtige fokusområder i udviklingen af løsningen, og Intelligent Systems har arbejdet tæt sammen med Aalborg Universitetshospital og LT Automation for, at sikre en intelligent automatiseret logistikløsning. 

Den Intelligente Forsendelseskasse er en automatisk løsningen til håndtering og sortering af blodprøver og ledende overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital Annebirthe Bo Hansen fortæller, at nogle af løsningens største fordele er temperaturovervågningen, sporbarheden samt den automatiske udpakning af blodprøver. Temperaturovervågning og sporbarhed har medført færre fejl og højere kvalitet og kan let integreres i nuværende løsninger på biokemiske laboratorier, hvilket medfører et uvurderligt kvalitetsløft. Dermed kan hospital-4.0 løsningen tilpasses de enkelte biokemiske afdelinger og højne kvalitet, patientsikkerhed og effektivitet samt 100% automatisk sortering og håndtering af blodprøver. 

 

Intelligent Systems AS

Pin It on Pinterest

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Read our privacy policy here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close