Snart kommer varer, instrumenter, udstyr ud af væggene på sygehusene!

Det revolutionerende koncept, Intelligent hospitalslogistik, har været på tegnebrættet hos Intelligent Systems og en række partnere i knapt to år og i juni var der officielt kick-off på projektet på Syddansk Universitet, hvor alle interesserede kunne høre nærmere om baggrunden for projektet og samtidigt møde de involverede partnere.

På kick-off mødet fik deltagerne mulighed for at få et indblik i fremtidsperspektiverne for velfærdsløsninger til hospitaler og høre om visionerne, der ligger bag konceptet Intelligent Hospitalslogistik.

Kort om Intelligent hospitalslogistik

Intelligent hospitalslogistik (IHL) er et af de mest perspektivrige og banebrydende udviklingsprojekter indenfor hospitalslogistik i mange år med et budget på over 24 mio. kr.

IHL er er allerede blevet anbefalet af De Danske Regioner i et af de 10 pejlemærker for de kommende sygehusbyggerier og projektet har modtaget endnu et kæmpe skulderklap, da Markedsmodningensfonden og styregruppen for Partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation finder projektet spændende og perspektivrigt. Det har resulteret i et historisk stort tilsagn på over 12 millioner kroner til gennemførelse af projektet, fordi det rummer et stort potentiale for en velfærdseffekt i form af effektivsering og forbedring af hospitalernes logistik.

Intellignet hospitalslogistik (IHL) kombinerer eksisterende teknologier og skaber et nyt integreret transport- og lagersystem – en fuldautomatisk infrastruktur bygget ind i sygehusets vægge og lofter. Systemet gør vareforsyning og adgang til lagrede instrumenter og udstyr lige så nemt, som at sende eller modtage en rørpost.

Hverdagen bliver nemmere for sygehuspersonalet på morgendagens sygehuse

På fremtidens sygehuse vil løsningen adressere ca. 80% af de interne logistikopgaver og giver mere sundhed for pengene.

Projektets korte udviklingshorisont og tætte dialog med sygehusene i Danmark, vil sikre at flere af de kommende sygehusbyggerier har mulighed for at indarbejde konceptet i deres byggeplaner. Men løsningen kan også etableres i eksisterende byggerier gennem ombygning, udvidelse eller gennem montage af udvendige forsyningsgange og skakter.

Intelligent hospitalslogistik-konceptet har et kæmpe potentiale for ikke bare at effektivisere og forbedre danske hospitalers logistik, men også udenlandske hospitaler er potentielle kunder.

Læs pressemeddelelse: “Banebrydende hospitalslogistik får historisk stor støtte.”
Læs mere om IHL på www.ihl.nu
Læs mere om IHL i De Danske Regioners pejlemærker her

Intelligent Systems AS

Pin It on Pinterest

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Read our privacy policy here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close