Intelligent Overvågning

Intelligent Overvågning

Intelligent Overvågning

Intelligent Monitoring er en fuldautomatisk overvågningsservice, som overvåger systemets adfærd i form af de styrende it-systemers kørsel og forandringer. Intelligent Monitoring er en saas (software as a service) løsning, der opsamler og gemmer data om systemets adfærd når Intelligent Monitoring detektere afvigelser fra normal adfærden rapporters disse til relevante parter så forebyggende tiltag kan iværksættes rettidigt.

I store fuldautomatiserede anlæg, som er mission critical –  og high performance systemer, er det svært at forudse problemer som vil opstå på baggrund af, ikke synlige, forandringer.

Intelligent overvågning

  • Skaber et overblik over vigtige tal og kpi, i forhold til systemets adfærd, og dets udvikling over tid
  • Overvåge systemet 24 timer i døgnet uden menneskelig indblanding, hvilket bevirker at der vil blive givet besked hvis systemadfærden ændres
  • Give besked om forandringer, men lader beslutningen om, hvad der skal gøres, være op til modtageren og eventuelle samarbejdspartnere
  • Give mulighed for at observere forandringer i systemets adfærd over en længere periode og derudfra tage hånd om eventuelle problemer før de bliver akutte – og i sidste ende undgå system nedbrud
  • På længere sigt at kunne forudse problemstillinger, før der vises tegn på ”unormal adfærd”
Intelligent Systems AS

Pin It on Pinterest

Share This

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Read our privacy policy here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close