Intelligent Systems har i samarbejde med Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital og LT Automation vundet DIRA Automatiseringsprisen 2019 for Den Intelligente Forsendelseskasse.

Den Intelligente Forsendelseskasse er en automatisk løsning til håndtering og sortering af blodprøver, som øger kapaciteten og kvaliteten samt formindsker antallet af fejl gennem forbedret sporbarhed og temperaturovervågning. Samtidig er arbejdsmiljøet blevet forbedret gennem automatisering af ensidigt gentaget arbejde (EGA).

Juryen fra DIRA har valgt Aalborg Universitetshospital – Klinisk Biokemisk Afdeling som årets prismodtager og skriver bl.a. “Aalborg Universitetshospital har formået at implementere en innovativ, teknisk løsning med flere robotter og avancerede sensorer i et ikke-teknisk miljø, hvor barriererne for introduktion af robotteknologi er meget store. Samtidig har hospitalet tænkt mennesket ind i løsningen, da løsningen med Den Intelligente Forsendelseskasse bidrager til en øget patientsikkerhed. Ved at opsamle, anvende og analysere på data, fanger hospitalet nu fejl som tidligere blev overset”.

Der er sket et stort ryk i bevidstheden om logistikkens betydning i hospitalssektoren. Da vi gik ind på markedet for 10 år siden, blev logistik blot opfattet som noget med portører og lastbiler. Men nu er alle ledelserne klar over, at logistik er nøglen til effektiviseringer. Alle hospitalsdirektører taler om logistik, og jeg håber, det er noget, vi har været med til at bidrage til.
– Niki Nicolas Grigoriou, CEO Intelligent Systems.

Yderligere har juryen lagt vægt på at løsningen sparer det offentlige for penge; den sparer personalet for nedslidning og sikrer patienter en hurtigere og korrekt behandling. Derudover nævner juryen også at løsningen er et imponerende eksempel på teknologisk innovation inden for sundhedssektoren; og den bør inspirere andre hospitaler i ind- og udland til at anvende flere robotter og anden avanceret teknologi.

Med uddelingen af DIRA Automatiseringsprisen er håbet netop, at andre virksomheder, personer eller institutioner kan blive inspireret til at anvende robotteknologi i deres branche, så vi kan bevare den danske konkurrenceevne, fastholde danske arbejdspladser og ikke mindst forbedre arbejdsmiljøet for medarbejdere, der hver dag har med fysisk hårdt og gentagende arbejde at gøre. Det er Aalborg Universitetshospital – Klinisk Biokemisk Afdeling et fremragende eksempel på.

Intelligent Systems AS

Pin It on Pinterest

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Read our privacy policy here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close