Hospitalsnyheder

Hospitalsnyheder

Stryg/skub til side for flere nyheder.

Healthcare news page
Mobile healthcare news
April 1, 2020Hospital / NyhederIn Denmark, each year, approx. 21 million blood samples are transported from general practitioners or other clinics to a hospital laboratory for analysis. The samples are unpacked and handled manually. This requires many human resources, repetitive work tasks and introduces risks and errors related to manual handling. Therefore, the Danish company Intelligent Systems entered into close collaboration with Aalborg University Hospital in North Denmark Region and the robot company LT Automation to develop an innovative fully automated solution that handles, unpacks and sorts samples at the laboratory and ensures traceability and monitoring of temperature conditions all the way through the value chain. Traceability, temperature monitoring and automatic handling and sortation allows for automated and data-driven quality control of the sample materials, which reduces the number of errors in pre-analytics and increases the quality of test material as well as the patient safety. The automated monitoring has helped to improve workflows at Aalborg University Hospital. The number of temperature deviations registered has been reduced from 100% of the samples received, when the hospital started to use the solution, to less than 4% today. At the same time, the working environment at the laboratory has improved significantly through automation of repetitive work and thus preventing repetitive strain injuries (RSI). The solution won the Danish Automation Award in 2019 and has been nominated for the Industry 4.0 Award in 2020. The article was published in Healthcare Denmark newsletter March 2020. [...]
February 1, 2020Hospital / NyhederIndustri-4.0 til hospitaler: Intelligent forsendelseskasse med globalt potentiale. Intelligent Systems og LT Automation er nomineret til IDAs Industri-4.0 pris for udviklingen af den intelligente forsendelseskasse til transport af blodprøver. Læs, hvordan det lykkedes at få det offentligt-private partnerskab til at spille. Var udviklingen af en intelligent forsendelseskasse til blodprøver nu bare spildt arbejde? Det virkede helt urealistisk, hvis det skulle være tilfældet, men spørgsmålet nagede, da det efter flere års udvikling i marts i fjor endelig lykkedes at få taget den nye løsning til transport af blodprøver i brug. Den skulle nu bruges til at fragte blodprøver fra de cirka 120 lægepraksisser i Nordjylland hen til Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital og spare manuelt arbejde. Men data fra boksen gav voldsomme hovedbrud. »Det viste sig i nogle tilfælde, at temperatur-afvigelsen på alle kasser. Det var ret rystende,« fortæller Niki Nicolas Grigoriou, der er som CEO hos Intelligent Systems i Hadsund har været medudvikler på løsningen. En afvigelse i temperaturen, når en blodprøve transporteres, kan have en konsekvens for analysesvarene og i sidste ende for diagnosticeringen. Nye data afslørede gammel fejl Men historien ender naturligvis godt: Intelligent Systems er sammen med LT Automation nomineret til IDA’s industri 4.0-pris i 2020. Så hvad var forklaringen på de afvigende data? Fejlen havde i princippet formentlig altid været der. Den var bare ikke blevet afdækket tidligere, fordi datagrundlaget ikke havde været til stede tidligere. De intelligente forsendelseskasser blev nemlig taget i brug i marts 2019. Nattefrosten herskede stadigvæk på daværende tidspunkt, og siden de tomme transportkasser typisk står ude i chaufførernes biler natten over, var kasserne kølet voldsomt ned. Det betød, at når chaufførerne afleverede kasserne ude på den enkelte lægepraksis, var de stadigvæk kolde. Det tog op mod halvanden time at få dem varmet op til de korrekte 21 grader. »Fejlen har altså været der hele tiden. Nu opdagede vi den bare, fordi vi fik måledata hele tiden, mod tidligere, hvor man blot tog stikprøver,« siger Niki Nicolas Grigoriou. En boks og en robot Både Intelligent Systems og LT Automation har selv investeret millioner i den intelligente forsendelseskasse. Ud over en transportkasse, der har indbygget et temperatur-logning, består konceptet af en robotløsning i laboratoriet. Den tager automatisk blodprøverne ud af boksen og registrerer dem korrekt ved ankomsten. »Det afløser jo manuelt arbejde med at åbne og lukke flere 100 kasser,« siger Lasse Thomsen, CEO i og ejer af LT Automation. Intelligent Systems står bag styringen og softwaren, LT Automation for hardware-delen i form af bl.a robotterne. Et af de mange interessante elementer ved historien om den intelligente forsendelseskasse er, at det faktisk er lykkedes at skabe et succesfuldt offentligt-privat partnerskab (OPP). Netop potentialet ved OPP-samarbejder har fyldt meget i skåltalerne på konferencer om innovation i løbet af årene. Men der har været langt imellem de gode eksempler. »Mange, som jeg taler med, har ikke haft succes med et offentligt-privat partnerskab. Det er frustrerende. Men her er faktisk et projekt, der er lykkedes, og som alle er glade for,« siger Lasse Thomsen fra LT Automation. Idéen til den intelligente forsendelseskasse udsprang af en idé-konkurrence på Aalborg Universitetshospital allerede i 2010. »Jeg sad med i dommerkomitéen, og vi blev spurgt, om vi kunne hjælpe,« husker Niki Nicolas Grigoriou. Intelligents Systems var dengang et mindre firma, så der skulle samles en partnerkreds. Udover Intelligent Systems kom den til at bestå af Aalborg Universitetshospital, LT Automation, Farusa Emballage, Odense Universitetshospital og innovationsnetværket RoboCluster. Økonomisk spiselig løsning I 2015 var den første prototype på løsningen klar. Den var dog stadigvæk for dyr for hospitalet, hvilket bremsede projektet. Men med lidt jysk snilde lykkedes det at skære løsningen til, så den var økonomisk spiselig. »Vi skar nogle funktionaliteter væk i første omgang – det handlede bl.a om integrationen til andre it-systemer. Det gjorde det muligt at finde penge til løsningen,« siger Niki Nicolas Grigoriou. Resultatet var, at der kom hul på et demonstrationsprojekt i større skala. Ud over, at der nu skal udryddes nogle børnesygdomme, skal storskala-projektet i Nordjylland medvirke til at åbne for det større salgspotentiale. Alle parter har investeret massivt i at få løsningen op at køre og få udryddet børnesygdommene, fortæller Lasse Thomsen fra LT Automation. »Vi har investeret millioner i projektet selv, og det er ikke noget, vi er blevet rige af,« siger han. 5.000 relevante aftagere på verdensplan Derfor er næste skridt på rejsen af udnytte potentialet. Alene i Danmark udtages der i almen praksis over 21 mio. blodprøver om året til forsendelse til biokemiske afdelinger med henblik på analyse – og tallet stiger med ca. 7 procent om året. Dertil kommer potentialet globalt. »På verdensplan er der mere end 100.000 somatiske hospitaler, hvoraf omkring 5.000 er potentielt relevante aftagere til en automatiseret løsning til de biokemiske laboratorier.  Dem skal vi gerne nå ud til. Vi har solgt nogle af rettighederne til nogle investorer, som skal hjælpe os med at få det ud i verden. Det kræver kapital, ellers kommer du ingen vegne,« siger Lasse Thomsen. Det er ikke første gang, at løsningen hædres. I efteråret modtog løsningen Diras Automatiseringspris. Artiklen er udgivet på techmanagement.dk d. 28. januar 2020 – se artiklen er: https://techmanagement.dk/artikel/industri-40-til-hospitaler-intelligent-forsendelseskasse-med-globalt-potentiale-5248 [...]
June 23, 2015Hospital / NyhederVi og vores partnere har vundet udbuddet ”udvikling af nye, innovative robotløsninger til sterilcentraler” – udbudt af Markedsmodningsfonden og de fem regioners Sygehuspartnerskab. I de næste 2 år skal vi udvikle og afprøve den løsning, vi gennem det sidste halve år har designet – og vundet på. Projektet skal bidrage til at skabe et mere effektivt og sikkert sundhedsvæsen – og sætte Danmark på verdenskortet over automatiserede sterilcentraler. Verdens øjne er for tiden rettet mod Danmark inden for sterilcentralområdet. Som ét ud af kun to steder i verden arbejdes der intensivt med at udvikle og automatisere sterilcentralernes kernefunktioner. Og det er der god fornuft i, for gevinsterne ser ud til at være store: Hovedparten af arbejdsprocesserne i sterilcentralerne foregår i dag manuelt, og det er en væsentlig fejlkilde – især i form af risiko for kontaminering af instrumenter, som kan medføre infektioner hos patienterne, hvilket i yderste konsekvens kan føre til tab af menneskeliv. Der kan ligeledes opstå fejl i pakningen af instrumenter med forsinkelser af igangværende operationer, og dermed øget risiko for patienten til følge. Samtidig er arbejdet fysisk belastende med mange løft og ensidigt gentagne opgaver, og det betyder et væsentligt slid på den enkelte medarbejder. Endelig er den aktuelle arbejdsform på sterilcentralerne i sagens natur arbejdskraftintensiv, hvilket gør den omkostningstung – og der er samtidig behov for en større kapacitet, fordi antallet af operationer er støt stigende. Som svar på denne udfordring har vi siden oktober sidste år arbejdet på at designe en løsning, der kan sikre kvaliteten, forbedre arbejdsmiljøet og gøre sterilcentralerne mere effektive ved hjælp af automatisering. Det arbejde er mundet ud i løsningen ”Den Intelligente Sterilcentral – Automatisering af Pakning og Inspektion” eller kort: DISAPI. Om DISAPI Indtil nu har udviklingen på området koncentreret sig om at automatisere transportflowet i sterilcentralen. DISAPI går skridtet videre med en visionær og intelligent løsning, der automatiserer selve sterilcentralerne kernefunktion – pakning og inspektion af instrumenter. Løsningen automatiserer således hovedparten af de opgaver, der i dag udføres manuelt – bl.a.: Al transport af instrumenter og andre materialer rundt i sterilcentralen En stor del af de inspektions- og vedligeholdelsesopgaver, der udføres på hvert enkelt instrument, f.eks. kontrol af renhed, smøring og kontrol af krumninger Pakning og emballering af instrumenter – herunder kontrol af, at instrumenter ikke forsvinder eller forbyttes Derudover sikrer løsningen fuld sporbarhed af instrumenterne hele vejen gennem sterilcentralen. Løsningen bygger på en kombination af kendte og velafprøvede teknologier – bl.a. mini-AGV’er til transport af instrumenter rundt i sterilcentralen – og cutting edge teknologier inden for bl.a. RFID-baseret sporbarhed, visions- og robotteknologi. Disse teknologier har ikke tidligere været bragt i spil i sterilcentralerne – og med god grund, for først nu har de nået et modenhedsniveau, der gør dem brugbare til at foretage de vitale inspektions- og kontrolopgaver, der udføres på instrumenterne. Det er med andre ord uudforsket land, vi begiver os ind i. DISAPI er skabt i et samarbejde med vores tre partnere LT Automation, Process Engineering og Granau IT, der hver især har stor ekspertise inden for robot- og automatiseringsteknologi, indretning af og krav til sterilcentraler og RFID-teknologi. Fremtidens fuldautomatiske sterilcentral Visionen for DISAPI er at skabe en fuldautomatisk sterilcentral, og de næste 2 år vil være et stort skridt i den retning. Når DISAPI er udviklet, er det slut med at løfte og bære instrumenter, skubbe og vride vogne. Medarbejderne kan også sige farvel til mange ensidigt gentagne opgaver, for de skal ikke længere tælle, kontrollere og inspicere hvert eneste af de mange tusinde instrumenter, der hver dag passerer gennem sterilcentralerne. Det betyder, at der kan behandles langt flere instrumenter – uden den store pung skal op af lommen. Sidst, men ikke mindst, vil DISAPI øge patientsikkerheden: Jo færre hænder et instrument passerer igennem, jo mindre er risikoen for fejl, der udgør en risiko for patienternes helbred. Det glæder vi os til! Læs mere om samarbejdet og udbuddet her. [...]
January 4, 2015Hospital / NyhederEfter to års udvikling nåede IHL projektet endnu en milepæl, da IHL prototypen blev præsenteret på en workshop hos Syddansk Sundhedsinnovation i Odense den 13. marts 2015. Workshoppen satte fokus på intelligent hospitalslogistik og udfordringerne for de danske hospitaler gennem et innovations-, lægefagligt- og hygiejnisk perspektiv. Protypen er IHL-projektets synlige bud på et innovativt og intelligent transport- og logistiksystem til fremtidens hospitaler. Over 50 personer med interesse for logistik på de danske hospitaler deltog i workshoppen og fik mulighed for at selv at se og afprøve prototypen og få en forsmag på, hvordan hospitalspersonalet i fremtiden vil bestille, afhente og sende alle former for varer, udstyr, medicin og affald via “Det magiske skab”, der er bygget ind i væggen. Ud over præsentationen af prototypen bød workshoppen på en række indlæg om hospitalernes udfordringer på logistikområdet i både et lægefagligt, hygiejne- og innovationsmæssigt perspektiv – og hvordan IHL kan være med til at løse disse. Dr.med. og vicedirektør på Hvidovre og Amager Hospital, Torben Steen Mogensen, lagde i sit oplæg fokus på hospitalernes udfordring omkring ny og bedre logistik og hvordan en effektiv automatiseret logistik vil kunne hjælpe til hurtigere behandling af patienter. Han fortæller: ”Jeg tror, at IHL kan bidrage til, at man får en mere præcis logistik, så læger og sygeplejersker kan få leveret det, de har brug for. Jeg tror meget på automatiske systemer. Det er fremtiden for hospitalsvæsenet,” Niki Nicolas Grigoriou, CEO / Software Architect ved Intelligent Systems og IHL-projektleder, er positiv: ”Dagen har givet mig en klar fornemmelse af, at vi er på rette vej, og at vi fik et skulderklap af deltagerne på workshoppen. Nu skal vi teste systemet igen hos brugerne på hospitalerne, inden vi fremlægger den endelige og modulære løsning,” Se video fra workshoppen: Læs mere om IHL her Se flere billeder fra workshoppen her [...]
November 9, 2014Hospital / NyhederCEO/Software Architect, Niki Nicolas Grigoriou, var blandt oplægsholderne, da Healthcare DENMARK for nyligt afholdt en todages event for at præsentere deres ambassadører for best practice og innovation i den danske sundhedssektor. Niki Nicolas Grigoriou var inviteret for at præsentere resultaterne fra innovationsprojektet Intelligent Hospitalslogistik. Ambassadør eventen blev afholdt den 27.-28. oktober i anledning af, at Healthcare DENMARK for nyligt udnævnte 12 Healthcare DENMARK-ambassadører i Tyskland, Storbritannien og USA. Ambassadørerne er alle eksperter og thought leaders inden for sundhedsområdet, og deres opgave er at udbrede information om løsninger, systemer, knowhow og innovation, der gør den danske sundhedssektor til en af de bedste og mest effektive i verden. Hovedformålet med Healthcare DENMARKS Ambassadør eventen var at give ambassadørerne overordnet introduktion til det danske sundhedsvæsen med særlig fokus på ekspertise og styrkeområder. I løbet af de to dage blev ambassadørerne bl.a. præsenteret for nogle af de nyeste og mest innovative løsninger og koncepter – inklusiv Intelligent Hospitalslogistik. Eventen bød på mere end 20 præsentationer fra politikere og officielle repræsentanter for det danske sundhedsvæsen, Hendes Kongelige Højhed, Kronprisesse Mary, protektor for Healthcare DENMARK, og banebrydende virksomheder inden for sundhedsområdet. Se præsentationen af Intelligent Hospitalslogistik her (video) Læs mere om Intelligent Hospitalslogistik her Følg Intelligent Hospitalslogistik på LinkedIn Læs mere om Healthcare DENMARK her Se oversigten over Healthcare DENMARKs ambassadører her [...]
October 20, 2014Hospital / NyhederProjektet Den Intelligente Forsendelseskasse har udviklet en løsning til automatiseret håndtering af blodprøver. Hovedgevinsterne er en mere effektiv håndtering og transport af blodprøver, højere kvalitet i diagnostiseringen, større patientsikkerhed og bedre arbejdsmiljø. Den 27. november inviterer vi til afslutningskonference, hvor resultaterne præsenteres. Gennem de seneste 2 år har Intelligent Systems og Aalborg Universitetshospital stået i spidsen for innovationsprojektet Den Intelligente Forsendelseskasse, der er blevet gennemført i et samarbejde mellem Odense UniversitetsHospital, LT Automation A/S, Farusa Emballage A/S, RoboCluster and Syddansk Universitet. Projektet har ført til udviklingen af et totalt løsningskoncept for intelligent logistik og automatiseret håndtering af blodprøver – fra rekvirering og prøvetagning til prøveanalyse i sygehusenes biokemiske laboratorier. Den Intelligente Forsendelseskasse optimerer både prøvekvalitet, diagnosticeringstider og -sikkerhed og sikrer en bedre udnyttelse af laboranter og andre specialister. Det giver både et bedre arbejdsmiljø, en øget kapacitet og en bedre økonomi på sygehusenes laboratorier. I oktober 2014 udstilles en prototype bestående af den intelligente forsendelseskasse og robotløsningen i forhallen på Aalborg Universitetshospital. Sporbarhed og overvågning Intelligent Systems har bidraget til projektet med bl.a. sporbarhedsteknologi og styring af overvågning og automatisering. Og gevinsterne ved at kunne spore, overvåge og håndtere prøverne automatisk er store: Sporbarhed af prøven fra udtagning til analyse på laboratoriet, overvågning af temperatur under transporten og robot-automatisering på det biokemiske laboratorium forbedrer kvaliteten af prøveresultater og diagnoser, mindsker risikoen for fejldiagnosticering af patienten og sikrer en hurtig behandlingstid. Den automatiserede håndtering af prøverne optimerer hele processen fra blodprøve tages, til resultatet af analysen er klar. På de biokemiske laboratorier håndteres prøverne af en fuldautomatisk robot der modtager, udpakker og sorterer prøverne. Det betyder et langt mere effektivt laboratorium, hvor kapaciteten øges samtidig med at det frigør ressourcer, så laboratoriets personale kan fokusere på analyse og prøveresultater fremfor på håndtering af logistik og udpakning af forsendelseskasser. Det betyder også at arbejdsmiljøet forbedres, da de manuelle arbejdsgange automatiseres. Læs mere om Den Intelligente Forsendelseskasse her. Afslutningskonference – resultater og perspektiver På konferencen den 27. november 2014 sætter vi fokus på den gennemførte innovationsproces og udviklingssamarbejdet og samler op på erfaringerne fra både virksomheder og hospitaler. Virksomhederne vil præsentere elementerne i løsningen, og derudover vil der være indlæg med spændende vinkler og synspunkter på brugerdreven innovation i sundhedssektoren og markedsperspektiverne herfor fra både Regionsrådsformand i Region Nordjylland Ulla Astman, innovationschef i Region Nordjylland Kjeld Lisby samt lektor René Goduscheit fra Syddansk Universitet. Se programmet for konferencen og tilmeld dig her. Konferencen finder sted den 27. november 2014, kl. 10-14.30 på Aalborg Universitetshospital, Medicinerhusets Auditorium, Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg. Deltagelse er gratis, men der opkræves et no-show gebyr på 500 kr. [...]
February 24, 2014Hospital / NyhederInvitation til Workshop 4 for Intelligent Hospitalslogistik (IHL) og indvielse af testanlægget på Hvidovre Hospital onsdag d. 26. februar kl. 9.15 – 13.45. Med indvielsen af IHL’s testanlæg markeres afslutningen på fase 1 i innovationsprojektet, der udvikler fremtidens fuldautomatiske transport- og lagersystem til hospitaler. Projektets mission er at automatisere og optimere sygehuslogistikken, så ingen medarbejder fremover skal bruge tid på at lede efter udstyr og forbrugsvarer – tingene finder selv hen, hvor de er bestilt. På workshoppen indvies IHL-testanlægget, konceptets opbygning og muligheder præsenteres, og den videre udvikling og tilpasning af IHL drøftes. Skitse over testanlægget: Programmet for dagen: 09.15 Registrering, morgenkaffe og networking 10:00 Velkommen v/Ole Klinkby, IHL-projektleder 10:10 Præsentation af IHL 10:30 Officiel åbning af IHL-testanlægget v/ Per Seerup Knudsen, næstformand for Danske Regioners udvalg for sundhedsinnovation og erhvervsfremme, regionsrådsmedlem (A) i Region Hovedstaden 10:45 Pause 11:00 Rundvisning på IHL-testanlægget foregår i hold med 3 stop – rundturen er ikke egnet for gangbesværede) • Styring og simulering af IHL • Ind-og udlagring af varer i IHL • Brugergrænsefladen for det sundhedsfaglige personale i IHL 12:20 Perspektiver og videre udviklingen af IHL 12:45 Spørgsmål og afrunding 13:00 Frokost – sandwich, frugt, vand og kaffe 13:45 Workshop 4’s åbne del slutter Hvor, hvornår og hvordan: Tid: Onsdag d. 26. februar kl. 9.15 – 13.45 Sted: Hvidovre Hospital, Kettelgård Allé 30 Hvidovre (P-pladser på Rosenhøj) Tilmelding: Send e-mail til sl@groenbech.com Mere information: www.ihl.nu [...]
June 6, 2013Hospital / NyhederSnart kommer varer, instrumenter, udstyr ud af væggene på sygehusene! Det revolutionerende koncept, Intelligent hospitalslogistik, har været på tegnebrættet hos Intelligent Systems og en række partnere i knapt to år og i juni var der officielt kick-off på projektet på Syddansk Universitet, hvor alle interesserede kunne høre nærmere om baggrunden for projektet og samtidigt møde de involverede partnere. På kick-off mødet fik deltagerne mulighed for at få et indblik i fremtidsperspektiverne for velfærdsløsninger til hospitaler og høre om visionerne, der ligger bag konceptet Intelligent Hospitalslogistik. Kort om Intelligent hospitalslogistik Intelligent hospitalslogistik (IHL) er et af de mest perspektivrige og banebrydende udviklingsprojekter indenfor hospitalslogistik i mange år med et budget på over 24 mio. kr. IHL er er allerede blevet anbefalet af De Danske Regioner i et af de 10 pejlemærker for de kommende sygehusbyggerier og projektet har modtaget endnu et kæmpe skulderklap, da Markedsmodningensfonden og styregruppen for Partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation finder projektet spændende og perspektivrigt. Det har resulteret i et historisk stort tilsagn på over 12 millioner kroner til gennemførelse af projektet, fordi det rummer et stort potentiale for en velfærdseffekt i form af effektivsering og forbedring af hospitalernes logistik. Intellignet hospitalslogistik (IHL) kombinerer eksisterende teknologier og skaber et nyt integreret transport- og lagersystem – en fuldautomatisk infrastruktur bygget ind i sygehusets vægge og lofter. Systemet gør vareforsyning og adgang til lagrede instrumenter og udstyr lige så nemt, som at sende eller modtage en rørpost. Hverdagen bliver nemmere for sygehuspersonalet på morgendagens sygehuse På fremtidens sygehuse vil løsningen adressere ca. 80% af de interne logistikopgaver og giver mere sundhed for pengene. Projektets korte udviklingshorisont og tætte dialog med sygehusene i Danmark, vil sikre at flere af de kommende sygehusbyggerier har mulighed for at indarbejde konceptet i deres byggeplaner. Men løsningen kan også etableres i eksisterende byggerier gennem ombygning, udvidelse eller gennem montage af udvendige forsyningsgange og skakter. Intelligent hospitalslogistik-konceptet har et kæmpe potentiale for ikke bare at effektivisere og forbedre danske hospitalers logistik, men også udenlandske hospitaler er potentielle kunder. Læs pressemeddelelse: “Banebrydende hospitalslogistik får historisk stor støtte.” Læs mere om IHL på www.ihl.nu Læs mere om IHL i De Danske Regioners pejlemærker her [...]
March 8, 2013Hospital / NyhederIntelligent Systems har gennem det sidste halvandet år arbejdet sammen med en række partnere – herunder Qubiqa, Schoeller Plast og NNE Pharmaplan, om at udvikle et nyt revolutionerende koncept til automatisering af logistikken på fremtidens hospitaler. Intelligent hospitalslogistik-konceptet (forkortet IHL) anbefales nu af De Danske Regioner i ”Afrapportering omkring transportteknologier”, som er et af 10 pejlemærker udstukket for de kommende sygehusbyggerier. Det nye koncept bliver anbefalet i rapporten fra De Danske Regioner med blandt andet følgende ord: ”Projektgruppen støtter fortsat op om projektet og ser det som et af de mest perspektivrige udviklingsprojekter i mange år inden for hospitalslogistik.” ”Jeg er utrolig glad for, at vores koncept anbefales,” fortæller direktør for Intelligent Systems Niki Nicolas Grigoriou. ”Det er et koncept, vi har arbejdet på i omkring halvanden år, hvor vi har arbejdet tæt sammen med vores samarbejdspartnere og en række sygehusfolk i Danmark. Det er fantastisk at få denne anerkendelse nu.” Pejlemærket om transportteknologier konkluderer, at Intelligent hospitalslogistik (IHL) er et meget lovende eksempel på nytænkning og innovation inden for hospitalslogistik. Det er kombinationen af transportteknologier i konceptet samt målretningen til hospitaler, der gør projektet unikt. Intelligent hospitalslogistik I Intelligent hospitalslogistik (IHL) konceptet kombineres eksisterende teknologier til at skabe et nyt integreret transport og lagersystem, som en fuldautomatisk infrastruktur bygget ind i sygehusets vægge og lofter. Systemet gør vareforsyning og adgang til lagrede instrumenter og udstyr lige så nemt, som at sende eller modtage en rørpost eller at tappe vand fra vandhanen. Som en sygeplejeske udtrykker det: ”I fremtiden kommer varerne ud af væggen, når man skal bruge dem!” Løsningen vil adressere omkring 80% af de interne logistikopgaver på fremtidens sygehuse. Konceptet er planlagt, videreudviklet og afprøvet i et omfattende projekt, der involverer fem danske sygehuse, som skal sikre at løsningen bliver enkel, pålidelig, intelligent og effektiv. Ti pejlemærker for fremtidens sygehusbyggeri De kommende år vil regionerne i Danmark investere kraftigt i byggeri af nye sygehuse samt i renovering og udbygning af de eksisterende. Investeringerne giver mulighed for nytænkning både i indretningen og dimensioneringen af sygehusene. I forbindelse med de nye sygehusbyggerier stilles der krav om, at sygehusene bliver 8% mere effektive end i dag og herefter skal der løbende optimeres med 2% om året. Det betyder, at man må anvende nye teknologier og bygge mere intelligent med henblik på at optimere arbejdsgange. Det er derfor vigtigt for regionerne at finde de helt rigtige løsninger at investere i. Det har resulteret i en systematisk opsamling og deling af viden imellem regionerne. Det tværgående samarbejde har nu taget form i ti fælles pejlemærker for videndeling i sygehusbyggeri. Du kan læse mere om de ti pejlemærker her. [...]
January 23, 2013Hospital / NyhederProjektet ”Den intelligente forsendelseskasse” er blevet skudt i gang og Intelligent Systems spår en spændende fremtid for projektet, der vil forbedre kvaliteten af patientdiagnoser, øge sikkerheden og kvaliteten ved transport af blodprøver samt optimere ressourceforbruget for sygepersonalet ved fuldautomatisk udpakning, identifikation og sortering af prøverne. Ideen til projektet stammer fra idekonkurrencen ”RoboCall”, der blev afholdt på Aalborg Universitetshospital i 2010. Biokemiker Bioanalytiker Øjvind Thomasen, tidligere ansat ved Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, indsendte sin ide omkring, hvordan man kunne skabe et mere effektivt laboratorium ved hjælp af intelligent sporbarheds- og robot-teknologi. Øjvind Thomasen og ideen vandt konkurrencen i kamp med ca. 43 andre forslag. Sidste år blev en række virksomheder præsenteret for problemstillingen. Det har resulteret i sammensætningen af projektpartnere, hvor projektets tovholder er Intelligent Systems. Niki Nicolas Grigoriou spår en lys fremtid for Den intelligente forsendelseskasse: ”Det er et unikt projekt og allerede nu efterspørges løsningen, og projektet vil skabe stor værdi for både patienter og sundhedspersonalet.” Tids- og ressourcebesparelser og øget sikkerhed Niki Nicolas Grigoriou forklarer: ”Den intelligente forsendelseskasse overvåger temperaturen under transporten og samtidig vil robot-automatiseringen på det biokemiske laboratorium gøre modtagelse, udpakning og sortering af prøver fuldautomatisk,” han tilføjer:”På det biokemiske laboratorium vil forsendelseskassen blive ført igennem en robotopstilling, der først åbner kassen, tager prøveglassene ud og sorterer dem, hvorefter kassen rengøres, lukkes og stables til genanvendelse.” Projektet har høj værdi for den offentlige velfærd, da et automatiseret system vil give en positiv samfundsøkonomisk effekt i form af bl.a. kortere indlæggelsestider og færre sygedage. Der skabes en øget omkostningseffektivitet, da de manuelle arbejdsgange automatiseres. Projekt med stort potentiale ”Jeg har fundet ud af, at behovet for en løsning, som den vi udvikler, er meget større end forventet – og jeg har været i dialog med flere hospitaler, som gerne vil anvende den. Det lader til de vil ordre løsningen eller dele af den i dag… eller hvis det var muligt i går,” tilføjer Niki Nicolas Grigoriou. Offentlig-privat innovationssamarbejde styrker private virksomheders markedsposition i forhold til både aktuelle danske og udenlandske sygehusbyggerier, og mulighederne åbnes inden for den store globale sundhedssektor. Niki Nicolas Grigoriou understreger:”Projektet har potentiale til at nå langt ud over landets grænser, da der ikke findes et system magen til. Det vil give adgang til et globalt milliardmarked for sundhedsteknologi. Det vil derfor også skabe vækst i Danmark, og forbedre konkurrenceevnen, da der er potentiale for eksport og både fastholde og skabe nye arbejdspladser.” Han tilføjer:”Hos Intelligent Systems arbejder vi med sporbarhedsteknologi inden for bl.a. industrielle områder og ser et stort potentiale i at anvende teknologien i sundhedsløsninger. Ved at udvikle løsninger til en så kritisk branche som sundhedssektoren, vil vi kunne opbygge og styrke vores kompetencer inden for sporbarhedsteknologi.” Projektet modtog i november en bevilling på 4 millioner fra Fornyelsesfonden og er et af flere projekter, der fokuserer på at skabe en mere intelligent logistik til fremtidens sygehuse. Projektarbejdet er netop skudt i gang med projekt-kick-off på Odense Universitetshospital, som også er projektpartner. Projektet forventes at skabe 25-30 arbejdspladser i Danmark over de næste år samt mulighed for yderligere arbejdspladser de følgende år. Læs hele pressemeddelelsen: “Nordjysk velfærdsteknologi-initiativ skaber jobs og mulighed for eksport.” Mere om “Den intelligente forsendelseskasse” her. [...]
Intelligent Systems AS

Pin It on Pinterest

Share This

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Read our privacy policy here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close