Referencearkitektur for automatiseret hospitalslogistik

Login to protected content:

Member Login

Referencearkitektur for automatiseret hospitalslogistik

Et udviklingsprojekt delfinansieret af den Europæiske Fond for Regionaludvikling Regionalfonden

Formålet med projektet:

At definere referencearkitektur og fremtidens åbne standarder for styring af automatiseret og intelligent logistik på hospitaler.

Hvorfor?

For at løse kendte problemer/udfordringer:

  • Integration – horisontalt og vertikalt – løsninger hænger ikke sammen som et sammenhængende intelligent og integreret system.
  • Usikkerhed omkring arkitektur og valg af standarder – nyt område for regionernes IT-folk – befinder sig i krydsfeltet imellem IT og maskiner
  • Manglende brug af åbne standarder – styring af automatiseret logistik anvender ikke standarder i samme grad eller på samme niveau, som inden for andre områder.

 

Hvordan?

  • Referencearkitektur: En referencearkitektur er en fælles referenceramme (pejlemærke) for den måde man bygger it-løsninger på inden for et specifikt område. En referencearkitektur beskriver de forretningsmæssige visioner og mål, fastlægger principper og begreber. Den beskriver, hvordan man kan realisere de egenskaber, som der er behov for både på forretningsniveau og på teknisk niveau. En referencearkitektur er en beskrivelse på konceptuelt og logisk niveau. En referencearkitektur giver både myndigheder og leverandører fælles sigtepunkter for udviklingen af området (http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/405).
  • Åbne standarder: Anvendelse af åbne standarder giver bedre og billigere muligheder for udveksling og genbrug af data og for at effektivisere arbejdsprocesser og kvalitetsudvikle den offentlige service. Der defineres åbne standarder til system og kommunikations grænseflader, som er tilpasset sundhedssektorens behov for styring af logistik og flow. Dette er med til at lette udbudsprocesser samt det sænker udviklingsomkostninger til design, da det giver mulige for at kunne genbruge data. Myndighederne kan også bedre sikre leverandøruafhængighed, da åbne standarder fremmer interoperabilitet og konkurrencen.

     

  • Reference implementation: En reference implementering er generelt en implementering af en specifikation, der skal anvendes som en endelig fortolkning for den specifikation. Her verificeres altså at specifikationen kan implementeres og tjener som “standard” mod hvilke andre implementeringer kan måles. Efter at referencearkitekturen er beskrevet og der herunder er udarbejdet åbne standarder til at kunne dække de ønskede behov, er det reference implementationen der fastlægger hvilke specifikationer der fungere og skaber sammenhæng i en kompleks IT arkitektur som findes i sundhedssektoren og som integrerer komplekse systemer.

 

  • Testinstallation: Test installation af MVP (Minimal Viable Product) på et eksisterende hospital med automatiserede logistik med henblik på at demonstrere referencearkitekturen og de åbne standarder i et klinisk miljø.
Intelligent Systems AS

Pin It on Pinterest

Share This

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Read our privacy policy here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close