Referencearkitektur for automatiseret hospitalslogistik

Referencearkitektur for automatiseret hospitalslogistik

En referencearkitektur er en vejledning som beskriver og guider, hvordan man integrerer IT-systemer, maskiner, robotter og processer for et fungerende og sammenhængende intelligent system, som øger effektive innovative løsninger.

Referencearkitekturen dækker hvordan regioner og hospitalers IT-forretningssystemer bindes sammen med den fysiske verdens automatiske systemer og hospitalers udførende logistikpersonale, så der skabes sammenhængende, integrerede og intelligente løsninger.

Referencearkitektur for automatiseret hospitalslogistik er et dokument, men samtidig et projekt som beskriver en referencearkitektur for automatiseret hospitalslogistik. 

Referencearkitekturen dækker systemer og teknologier, som binder digitalisering/IT-systemer sammen med automatisering/robotløsninger i hospitaler. 

I en industriel sammenhæng benævnes sammenhængende integrerede og intelligente løsninger, hvor digitalisering og robotteknologi ofte er bundet sammen, som smart factories eller smart warehouses. Referencearkitektur for automatiseret hospitalslogistik kan derfor betegnes som  smart hospitals.

Arkitekturen baseres på standarder, erfaringer og best practice fra større automatiserede logistikløsninger verden over og kæder dem sammen med hospitalernes behov nu og her samt i årene fremover.

Referencearkitekturen er med til at løse udfordringer omkring anvendelse af robotter og automatiseret logistik til hospitaler:

  • Manglende integration af robotter, automatisering og IT-systemer (horisontalt og vertikalt). Løsninger hænger ikke sammen som et sammenhængende intelligent og integreret system.
  • Usikkerhed omkring arkitektur og valg af standarder – nyt område for regionernes IT-afdelinger og befinder sig i krydsfeltet mellem IT og maskiner.
  • Manglende brug af åbne standarder – styring af automatiseret logistik anvender ikke åbne standarder i samme grad eller på samme niveau, som det er kendt indenfor andre områder (f.eks. i procesindustri).

Dokumentet og supplerende materialer er gratis og kan anvendes uden beregning til inspiration og vejledning. Bemærk dog, at anvendelse af råd og vejledning er på eget ansvar og uden nogen form for garanti. 

 

Du kan få tilsendt dokumenter og materialer som beskriver reference arkitekturen ved at udfylde formularen her:
https://lnkd.in/eFW3YaxA

Du kan også vælge at læse præsentationen for arbejdet omkring referencearkitekturen her:
intelligentsystems-refark-netowrk-for-mobile-robots-20220908.pdf

Et flerårig projektsamarbejde mellem partnere fra Intelligent Systems A/S, Integrate A/S, LT Automation A/S og AAU-CELOG er mundet ud i den omfattende referencearkitektur og
for at få  specifikke råd i forhold til arkitektur og løsninger vedr. automatiseret hospitalslogistik anbefaler vi, at I kontakter en af de deltagende virksomheder: intelligentsystems-refark-netowrk-for-mobile-robots-20220908.pdf

Intelligent Systems AS

Pin It on Pinterest

Share This

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Read our privacy policy here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close