Industri-4.0 til hospitaler: Intelligent forsendelseskasse med globalt potentiale.

Intelligent Systems og LT Automation er nomineret til IDAs Industri-4.0 pris for udviklingen af den intelligente forsendelseskasse til transport af blodprøver. Læs, hvordan det lykkedes at få det offentligt-private partnerskab til at spille.

Var udviklingen af en intelligent forsendelseskasse til blodprøver nu bare spildt arbejde?

Det virkede helt urealistisk, hvis det skulle være tilfældet, men spørgsmålet nagede, da det efter flere års udvikling i marts i fjor endelig lykkedes at få taget den nye løsning til transport af blodprøver i brug. Den skulle nu bruges til at fragte blodprøver fra de cirka 120 lægepraksisser i Nordjylland hen til Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital og spare manuelt arbejde. Men data fra boksen gav voldsomme hovedbrud. »Det viste sig i nogle tilfælde, at temperatur-afvigelsen på alle kasser. Det var ret rystende,« fortæller Niki Nicolas Grigoriou, der er som CEO hos Intelligent Systems i Hadsund har været medudvikler på løsningen. En afvigelse i temperaturen, når en blodprøve transporteres, kan have en konsekvens for analysesvarene og i sidste ende for diagnosticeringen.

Nye data afslørede gammel fejl

Men historien ender naturligvis godt: Intelligent Systems er sammen med LT Automation nomineret til IDA’s industri 4.0-pris i 2020. Så hvad var forklaringen på de afvigende data? Fejlen havde i princippet formentlig altid været der. Den var bare ikke blevet afdækket tidligere, fordi datagrundlaget ikke havde været til stede tidligere. De intelligente forsendelseskasser blev nemlig taget i brug i marts 2019. Nattefrosten herskede stadigvæk på daværende tidspunkt, og siden de tomme transportkasser typisk står ude i chaufførernes biler natten over, var kasserne kølet voldsomt ned. Det betød, at når chaufførerne afleverede kasserne ude på den enkelte lægepraksis, var de stadigvæk kolde. Det tog op mod halvanden time at få dem varmet op til de korrekte 21 grader. »Fejlen har altså været der hele tiden. Nu opdagede vi den bare, fordi vi fik måledata hele tiden, mod tidligere, hvor man blot tog stikprøver,« siger Niki Nicolas Grigoriou.

En boks og en robot

Både Intelligent Systems og LT Automation har selv investeret millioner i den intelligente forsendelseskasse. Ud over en transportkasse, der har indbygget et temperatur-logning, består konceptet af en robotløsning i laboratoriet. Den tager automatisk blodprøverne ud af boksen og registrerer dem korrekt ved ankomsten. »Det afløser jo manuelt arbejde med at åbne og lukke flere 100 kasser,« siger Lasse Thomsen, CEO i og ejer af LT Automation. Intelligent Systems står bag styringen og softwaren, LT Automation for hardware-delen i form af bl.a robotterne.

Et af de mange interessante elementer ved historien om den intelligente forsendelseskasse er, at det faktisk er lykkedes at skabe et succesfuldt offentligt-privat partnerskab (OPP). Netop potentialet ved OPP-samarbejder har fyldt meget i skåltalerne på konferencer om innovation i løbet af årene. Men der har været langt imellem de gode eksempler. »Mange, som jeg taler med, har ikke haft succes med et offentligt-privat partnerskab. Det er frustrerende. Men her er faktisk et projekt, der er lykkedes, og som alle er glade for,« siger Lasse Thomsen fra LT Automation. Idéen til den intelligente forsendelseskasse udsprang af en idé-konkurrence på Aalborg Universitetshospital allerede i 2010. »Jeg sad med i dommerkomitéen, og vi blev spurgt, om vi kunne hjælpe,« husker Niki Nicolas Grigoriou.

Intelligents Systems var dengang et mindre firma, så der skulle samles en partnerkreds. Udover Intelligent Systems kom den til at bestå af Aalborg Universitetshospital, LT Automation, Farusa Emballage, Odense Universitetshospital og innovationsnetværket RoboCluster.

Økonomisk spiselig løsning

I 2015 var den første prototype på løsningen klar. Den var dog stadigvæk for dyr for hospitalet, hvilket bremsede projektet. Men med lidt jysk snilde lykkedes det at skære løsningen til, så den var økonomisk spiselig. »Vi skar nogle funktionaliteter væk i første omgang – det handlede bl.a om integrationen til andre it-systemer. Det gjorde det muligt at finde penge til løsningen,« siger Niki Nicolas Grigoriou. Resultatet var, at der kom hul på et demonstrationsprojekt i større skala. Ud over, at der nu skal udryddes nogle børnesygdomme, skal storskala-projektet i Nordjylland medvirke til at åbne for det større salgspotentiale. Alle parter har investeret massivt i at få løsningen op at køre og få udryddet børnesygdommene, fortæller Lasse Thomsen fra LT Automation. »Vi har investeret millioner i projektet selv, og det er ikke noget, vi er blevet rige af,« siger han.

5.000 relevante aftagere på verdensplan

Derfor er næste skridt på rejsen af udnytte potentialet. Alene i Danmark udtages der i almen praksis over 21 mio. blodprøver om året til forsendelse til biokemiske afdelinger med henblik på analyse – og tallet stiger med ca. 7 procent om året. Dertil kommer potentialet globalt. »På verdensplan er der mere end 100.000 somatiske hospitaler, hvoraf omkring 5.000 er potentielt relevante aftagere til en automatiseret løsning til de biokemiske laboratorier.  Dem skal vi gerne nå ud til. Vi har solgt nogle af rettighederne til nogle investorer, som skal hjælpe os med at få det ud i verden. Det kræver kapital, ellers kommer du ingen vegne,« siger Lasse Thomsen.

Det er ikke første gang, at løsningen hædres. I efteråret modtog løsningen Diras Automatiseringspris.

Artiklen er udgivet på techmanagement.dk d. 28. januar 2020 – se artiklen er: https://techmanagement.dk/artikel/industri-40-til-hospitaler-intelligent-forsendelseskasse-med-globalt-potentiale-5248

Intelligent Systems AS

Pin It on Pinterest

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Read our privacy policy here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close