Vi og vores partnere har vundet udbuddet ”udvikling af nye, innovative robotløsninger til sterilcentraler” – udbudt af Markedsmodningsfonden og de fem regioners Sygehuspartnerskab. I de næste 2 år skal vi udvikle og afprøve den løsning, vi gennem det sidste halve år har designet – og vundet på. Projektet skal bidrage til at skabe et mere effektivt og sikkert sundhedsvæsen – og sætte Danmark på verdenskortet over automatiserede sterilcentraler.

Verdens øjne er for tiden rettet mod Danmark inden for sterilcentralområdet. Som ét ud af kun to steder i verden arbejdes der intensivt med at udvikle og automatisere sterilcentralernes kernefunktioner.

Og det er der god fornuft i, for gevinsterne ser ud til at være store: Hovedparten af arbejdsprocesserne i sterilcentralerne foregår i dag manuelt, og det er en væsentlig fejlkilde – især i form af risiko for kontaminering af instrumenter, som kan medføre infektioner hos patienterne, hvilket i yderste konsekvens kan føre til tab af menneskeliv. Der kan ligeledes opstå fejl i pakningen af instrumenter med forsinkelser af igangværende operationer, og dermed øget risiko for patienten til følge.

Samtidig er arbejdet fysisk belastende med mange løft og ensidigt gentagne opgaver, og det betyder et væsentligt slid på den enkelte medarbejder. Endelig er den aktuelle arbejdsform på sterilcentralerne i sagens natur arbejdskraftintensiv, hvilket gør den omkostningstung – og der er samtidig behov for en større kapacitet, fordi antallet af operationer er støt stigende.

Som svar på denne udfordring har vi siden oktober sidste år arbejdet på at designe en løsning, der kan sikre kvaliteten, forbedre arbejdsmiljøet og gøre sterilcentralerne mere effektive ved hjælp af automatisering. Det arbejde er mundet ud i løsningen ”Den Intelligente Sterilcentral – Automatisering af Pakning og Inspektion” eller kort: DISAPI.

Om DISAPI

Indtil nu har udviklingen på området koncentreret sig om at automatisere transportflowet i sterilcentralen. DISAPI går skridtet videre med en visionær og intelligent løsning, der automatiserer selve sterilcentralerne kernefunktion – pakning og inspektion af instrumenter.

Løsningen automatiserer således hovedparten af de opgaver, der i dag udføres manuelt – bl.a.:

  • Al transport af instrumenter og andre materialer rundt i sterilcentralen
  • En stor del af de inspektions- og vedligeholdelsesopgaver, der udføres på hvert enkelt instrument, f.eks. kontrol af renhed, smøring og kontrol af krumninger
  • Pakning og emballering af instrumenter – herunder kontrol af, at instrumenter ikke forsvinder eller forbyttes

Derudover sikrer løsningen fuld sporbarhed af instrumenterne hele vejen gennem sterilcentralen.

Løsningen bygger på en kombination af kendte og velafprøvede teknologier – bl.a. mini-AGV’er til transport af instrumenter rundt i sterilcentralen – og cutting edge teknologier inden for bl.a. RFID-baseret sporbarhed, visions- og robotteknologi. Disse teknologier har ikke tidligere været bragt i spil i sterilcentralerne – og med god grund, for først nu har de nået et modenhedsniveau, der gør dem brugbare til at foretage de vitale inspektions- og kontrolopgaver, der udføres på instrumenterne. Det er med andre ord uudforsket land, vi begiver os ind i.

DISAPI er skabt i et samarbejde med vores tre partnere LT Automation, Process Engineering og Granau IT, der hver især har stor ekspertise inden for robot- og automatiseringsteknologi, indretning af og krav til sterilcentraler og RFID-teknologi.

Fremtidens fuldautomatiske sterilcentral

Visionen for DISAPI er at skabe en fuldautomatisk sterilcentral, og de næste 2 år vil være et stort skridt i den retning.

Når DISAPI er udviklet, er det slut med at løfte og bære instrumenter, skubbe og vride vogne. Medarbejderne kan også sige farvel til mange ensidigt gentagne opgaver, for de skal ikke længere tælle, kontrollere og inspicere hvert eneste af de mange tusinde instrumenter, der hver dag passerer gennem sterilcentralerne.

Det betyder, at der kan behandles langt flere instrumenter – uden den store pung skal op af lommen. Sidst, men ikke mindst, vil DISAPI øge patientsikkerheden: Jo færre hænder et instrument passerer igennem, jo mindre er risikoen for fejl, der udgør en risiko for patienternes helbred.

Det glæder vi os til!

Læs mere om samarbejdet og udbuddet her.

Intelligent Systems AS

Pin It on Pinterest

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Read our privacy policy here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close