Select Page

Intelligent Systems har gennem det sidste halvandet år arbejdet sammen med en række partnere – herunder Qubiqa, Schoeller Plast og NNE Pharmaplan, om at udvikle et nyt revolutionerende koncept til automatisering af logistikken på fremtidens hospitaler. Intelligent hospitalslogistik-konceptet (forkortet IHL) anbefales nu af De Danske Regioner i ”Afrapportering omkring transportteknologier”, som er et af 10 pejlemærker udstukket for de kommende sygehusbyggerier.

Det nye koncept bliver anbefalet i rapporten fra De Danske Regioner med blandt andet følgende ord: ”Projektgruppen støtter fortsat op om projektet og ser det som et af de mest perspektivrige udviklingsprojekter i mange år inden for hospitalslogistik.”

”Jeg er utrolig glad for, at vores koncept anbefales,” fortæller direktør for Intelligent Systems Niki Nicolas Grigoriou. ”Det er et koncept, vi har arbejdet på i omkring halvanden år, hvor vi har arbejdet tæt sammen med vores samarbejdspartnere og en række sygehusfolk i Danmark. Det er fantastisk at få denne anerkendelse nu.”

Pejlemærket om transportteknologier konkluderer, at Intelligent hospitalslogistik (IHL) er et meget lovende eksempel på nytænkning og innovation inden for hospitalslogistik. Det er kombinationen af transportteknologier i konceptet samt målretningen til hospitaler, der gør projektet unikt.

Intelligent hospitalslogistik

I Intelligent hospitalslogistik (IHL) konceptet kombineres eksisterende teknologier til at skabe et nyt integreret transport og lagersystem, som en fuldautomatisk infrastruktur bygget ind i sygehusets vægge og lofter. Systemet gør vareforsyning og adgang til lagrede instrumenter og udstyr lige så nemt, som at sende eller modtage en rørpost eller at tappe vand fra vandhanen. Som en sygeplejeske udtrykker det: ”I fremtiden kommer varerne ud af væggen, når man skal bruge dem!”

Løsningen vil adressere omkring 80% af de interne logistikopgaver på fremtidens sygehuse. Konceptet er planlagt, videreudviklet og afprøvet i et omfattende projekt, der involverer fem danske sygehuse, som skal sikre at løsningen bliver enkel, pålidelig, intelligent og effektiv.

Ti pejlemærker for fremtidens sygehusbyggeri

De kommende år vil regionerne i Danmark investere kraftigt i byggeri af nye sygehuse samt i renovering og udbygning af de eksisterende. Investeringerne giver mulighed for nytænkning både i indretningen og dimensioneringen af sygehusene.

I forbindelse med de nye sygehusbyggerier stilles der krav om, at sygehusene bliver 8% mere effektive end i dag og herefter skal der løbende optimeres med 2% om året. Det betyder, at man må anvende nye teknologier og bygge mere intelligent med henblik på at optimere arbejdsgange. Det er derfor vigtigt for regionerne at finde de helt rigtige løsninger at investere i. Det har resulteret i en systematisk opsamling og deling af viden imellem regionerne. Det tværgående samarbejde har nu taget form i ti fælles pejlemærker for videndeling i sygehusbyggeri.

Du kan læse mere om de ti pejlemærker her.

Intelligent Systems AS