Select Page

Vi er nomineret i samarbejde med Aalborg Universitetshospital – Klinisk Biokemisk Afdeling og LT Automation for implementering af Den Intelligente Forsendelseskasse. Med den automatiske løsning til håndtering og sortering af blodprøver har Aalborg Universitetshospital øget kapaciteten og kvaliteten samt formindsket antallet af fejl gennem forbedret sporbarhed og temperaturovervågning. Samtidig er arbejdsmiljøet blevet forbedret gennem automatisering af ensidigt gentaget arbejde.

Intelligent Systems AS