Select Page

Vi har netop indgået samarbejde i GS1 Denmarks partnerprogram for virksomheder der leverer produkter, services eller løsninger, som bidrager til brugen af GS1-standarder i alle brancher, og som ønsker at videreudvikle deres samarbejde med GS1 Denmark.

“Vi er glade for at have indgået et tæt samarbejde med GS1 om brug af standarder for sporbarhed. Samarbejdet er meget væsentligt for de løsninger med stregkoder og elektroniske RFID vi leverer, hvor det er med til at sikre kvaliteten og sporbarheden i hele produktets livscyklus.” – fortæller Niki Nicolas Nicolas Grigoriou, CEO og Software Architect.

Vi forbinder den virtuelle og digitale verden med den virkelige og håndgribelige verden gennem blandt andet brugergrænseflader, robotteknologi og intelligente it-systemer med stor viden og erfaring indenfor anvendelse af stregkoder og RFID til identifikation og dataopsamling og dataudveksling på tværs af systemer.

Mads Kibsgaard, Standard & Relations Manager hos GS1 Denmark supplerer: – “Intelligent Systems repræsenterer det mere avancerede spektrum udi GS1-standarder, herunder sporbarhed, sensordata og automatiseret robot-teknologi. Vi er derfor enormt glade for at kunne byde dem velkommen og glæder os til fremtidigt nært samarbejde. Der er nemlig en altid-stigende andel af vores medlemmer, både privat og offentligt, for hvem sporbarhed og automatisering er ’det nye sort’.”

Læs mere om Intelligence Systems som GS1-partner her.

Foto af Lars Pauli

Intelligent Systems AS