Select Page

Velkommen til Christina, som er vores nye praktikant. Til daglig studerer hun på Aalborg Universitet på kandidaten i Produkt- og Designpsykologi. Denne uddannelse blev valgt på baggrund af en interesse for at inkludere brugeren i designet af produktet. Interessen opstod efter observationer i hjemmeplejen, hvor produkter, som egentlig var designet til at hjælpe folk, ikke var designet med slut-brugeren in mente og brugen af disse var derfor enten ikke intuitiv eller i nogle tilfælde helt umulig. I fritiden elsker hun at bruge tid i naturen med mennesker, hund og heste, og så er hun den entusiastiske værste spiller på et vandpolohold.

Intelligent Systems AS